Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Åtgärder för bättre utredningsresultat

Fler medarbetare som utreder brott, bättre tekniska förutsättningar och utveckling av arbetsmetoderna. Det ska öka antalet uppklarade brott.

Polisen arbetar på bred front för att förbättra utredningsresultaten. En viktig åtgärd är att öka antalet medarbetare som arbetar med brottsutredningar.

− Under 2016 ökade vi kraftigt rekryteringen av civilanställda utredare. Parallellt med det pågår ett arbete med att få ut fler polisanställda i lokalpolisområdena för att arbeta med brottutredningar, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Polisen får också draghjälp genom att åklagare ska placeras hos polisen i olika delar av landet. Åtgärden är ett regeringsuppdrag som polisen och Åklagarmyndigheten fick i februari. Genom att ”bädda in” åklagarna hos polisen kortas ledtiderna mellan polis och åklagare. Det ökar också möjligheten till erfarenhetsutbyte om effektiva utredningsåtgärder.

Bättre teknik och IT


Polisen arbetar också med att förbättra teknik och IT-stöd för brottsutredande personal. Det handlar bland annat om effektivare system för att skriva in brottsanmälningar, nytt signalementsregister och IT-stöd som förenklar överföring av bild- och filmmaterial.

− Här finns stora effektivitetsvinster att göra. Ett exempel är ett nytt it-system som enkelt visar alla pågående utredningar mot en misstänkt person. Genom att samordna alla utredningar spar vi resurser och ger ett bättre underlag till åklagarna, säger Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning och ställföreträdande rikspolischef.

Utvecklade metoder


Utöver det fortsätter implementeringen av ett stort metodutvecklingspaket med ett 20-tal åtgärder. Det handlar bland annat om bättre genomslag för effektiva utredningsåtgärder, se över riktlinjer för olika arbetsprocesser och utvecklad resultatuppföljning.

Den nya organisationen för polisens kontaktcenter, PKC, ska också öka effektiviteten. Cirka hälften av de anmälda brotten anmäls på telefon eller via internet till PKC.

− Genom att placera fler handläggare och förundersökningsledare i PKC kan utredningarna startas direkt med förhör och insamling av bevis på telefon. Det leder till färre överlämningar mellan olika utredande enheter, något som erfarenhetsmässigt ökar möjligheten att klara upp brott, säger Mats Löfving.

Polisens utredningsverksamhet år 2016

  • Antalet ärenden som inkom till polisen minskade med 2,6 procent. Störst minskningar syns för skadegörelse och tillgreppsbrott. Samtidigt ökade antalet inkomna ärenden för bedrägerier och våldsbrott.

  • Antalet ärenden redovisade till åklagare minskade med 10 procent till 145 365 ärenden. Antalsmässigt minskade bedrägerier, tillgreppsbrott och trafikbrott mest.

  • Utredningsandelen – antalet redovisade ärenden dividerat med antalet ärenden där förundersökning har inletts – minskade från 29,7 till 27,9 procent.

  • Lagföringskvoten, som är ett mått på kvaliteten i brottsutredningarna, ligger kvar på en hög nivå. Kvoten har ökat från 90,0 till 93,1 procent mellan 2011 och 2016.


 

Till toppen