Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Brottsligheten minskar men medborgarna oroar sig

Utsattheten för brott minskar i Alvesta och Växjö kommun men medborgarna oroar sig för att utsättas för brott samt känner otrygghet. Det visar polisens årliga trygghetsundersökning.

Polisen i region Syd har genomfört den årliga trygghetsundersökningen. Sammanlagt har det skickats ut 57 300 enkäter i regionens 58 kommuner och svarsprocenten är 66 %. 300 respondenter har slumpvis valts ut i de olika områdena.I Alvesta kommun har enkäten skickats till 1200 medborgare och i Växjö kommun har 2400 medborgare fått enkäten.

Frågetställningarna i enkäten är utifrån fem huvudområden:
• Ordningsstörningar
• Utsatthet för brott
• Allmän oro att utsättas för brott
• Konkret otrygghet
• Polisens agerande

Det som kännetecknar 2016 års mätning i hela Polisregion Syd är den skillnad som finns mellan människors otrygghet och den faktiska utsattheten. Otryggheten ökar, medan den faktiska utsattheten för brott minskar (2016 års nivåer är de lägsta på 18 år).

I trygghetsundersökningen oroar sig många medborgare för inbrott i sina bostäder. De anmälda villainbrotten har dock minskat markant under 2016. I Alvesta kommun minskade villainbrotten med 21 % till 15 anmälda brott i kommunen under 2016. I Växjö kommun minskade villainbrotten under 2016 med ca 33 % till 40 anmälda brott.

Antalet problem som medborgarna upplever totalt i Alvesta kommun har ökat något medan det i Växjö kommun har minskat. Det som medborgarna i Alvesta och Växjö kommuner oroar sig mest för att deras bostäder skall drabbas av inbrott samt att man inte känner sig trygg ute ensam på kvällen i vissa kommundelar i Alvesta och Växjö. Otryggheten är som störst i Araby/ Dalboområdet i Växjö samt Rönnemyrsområdet i Alvesta.

Trygghetsundersökningen visar också att i Araby tycker medborgarna att polisen bryr sig om de lokala problemen medan man på flera andra platser i både Alvesta och Växjö kommun har en annan åsikt om polisens arbete.

- Vi ska nu tillsammans med representanter från Alvesta och Växjö kommun analysera trygghetsundersökningen och se hur vi tillsammans kan öka tryggheten bland medborgarna. Trygghetsundersökningen är ett mycket viktigt instrument i vårt trygghetsskapande arbete, summerar lokalpolisområdeschefen i Växjö Jonas Eek.

Till toppen