Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Carin Götblad om hedersrelaterade brott

I dag väcks åtal mot nio personer som är misstänkta för ett uppmärksammat hedersrelaterat ärende angående mord och människorov som ägde rum i april förra året. Samtidigt påbörjas en satsning i polisregion Mitt för att öka kunskapen om hedersmotiv.

Sex av de nio är frihetsberövade misstänkta för delaktighet i människorovet och mordet, där en man fördes bort från centrala Gävle och ett par veckor senare hittades död söder om Sundsvall.

Det är ett mycket omfattande ärende som inbegriper två stora släkter. 35 poliser har arbetat heltid i nio månader. 547 förhör har genomförts, många tolkar har engagerats, 280 brev har översatts och ett förundersökningsprotokoll på 12 000 sidor har upprättats.

– Polisen i Gävleborg har gjort ett fantastiskt arbete i detta gigantiska ärende. En sådan här utredning slukar mängder med resurser men det är oerhört viktigt att utreda dessa grova och svåra brott, säger regionpolischefen Carin Götblad.

Hedersrelaterade brott är komplexa och svåra att identifiera och utreda eftersom det ofta är många personer inblandade. Det är inte bara en gärningsman, utan en hel släkt, med starka normer och partriakala strukturer som styr och där någon som har brutit mot släktens heder måste straffas.

– Det kan till exempel vara äldre släktingar som tillsammans bestämmer att en person ska bestraffas och i extrema fall mördas. Inte sällan är det en yngre familjemedlem, till exempel någon bror, som tvingas utföra dådet, säger Carin Götblad som i egenskap av regeringens utredare av våld i nära relationer har engagerat sig i hedersproblematiken.

Att ha kunskap om hedersmotiv är viktigt för att kunna göra ett bra polisarbete. I region Mitt startas därför nu en pilotutbildning under ledning av Länsstyrelsen i Östergötland, en snabbspårsutbildning i hedersproblematik.  En grupp med utredare, analytiker och åklagare ska arbeta med skarpa ärenden och identifiera framgångsfaktorer som sedan kan användas vid kommande ärenden.

– Kunskap är A och O så att vi snabbare kan identifiera misstänkta hedersmotiv, att vi förstår den komplexa problematiken. Det är också viktigt att fler brott anmäls till polisen och att fler vågar vittna, så att vi får fler fällande domar. På så sätt vågar fler vända sig till polisen, säger Carin Götblad.

Men hon är även tydlig med att hela samhället har ett ansvar att arbeta förebyggande. Och att introduktionen till det svenska samhället och dess rättsregler är avgörande, nu när vi får fler nysvenska medborgare.

Det är svårt att veta hur många som lever under hedersförtryck i Sverige idag men Carin Götblad uppskattar att det lågt räknat är 100 000 ungdomar som upplever att de inte får gifta sig med vem man vill.

– Det handlar om unga men även vuxna kvinnor och hbtq-personer som t ex blir trakasserade i våra förorter. Men som i Gävlefallet kan även män bli offer för hedersrelaterade mord. Nu har vi många nysvenskar som kommer från kulturer där kvinnor och män inte har samma rättigheter. Därför måste vi prata med de människor som berörs. I Sverige gäller svenska lagar och de gäller alla, säger Carin Götblad.

Hon påpekar dock att det är viktigt att inte göra destruktiva generaliseringar. I de flesta familjer är det givetvis inte hedersnormer som styr.

– Men vi måste prata om våld inom familjen och stå upp för vårt 100-åriga jämställdhetsarbete. Vi kan inte acceptera annat än mäns och kvinnors lika rättigheter. Vid behov måste familjer erbjudas stöd och hjälp. Min erfarenhet är att människor ofta är positiva till att prata om problem som uppstår. Och det är viktigt att våra nyanlända kommer in i det svenska samhället och får svenska vänner. Var och en kan tänka på att inkludera andra människor, ta det extra initiativet på skolavslutningen, i lekparken eller bjud hem grannen.

Carin Götblad är tydlig med att det är ojämställdheten mellan könen som är den grundläggande orsaken till våld och brottsligt förtryck av flickor och kvinnor. Ju svagare ställning flickor och kvinnor har i ett samhälle eller i en grupp desto mer våld och övergrepp utsätts de för. 

– Sverige är ett föregångsland vad avser jämställdhet men även vi har mycket kvar att göra. De 15-20 kvinnomord i nära relationer som sker varje år är 15-20 för många, säger Carin Götblad som påpekar att morden i nära relationer går ner men att de borde minska än mer med tanke på hur mycket samhället satsar på det.

Till toppen