Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Delaktighet för ökad trygghet

Ökad trygghet står i fokus när Mölndal lanserar sitt medborgarlöfte. Under året lovar polisen bland annat en ökad närvaro. Samtidigt satsar Mölndals stad på trygghetsskapande åtgärder. Samarbete och dialog är viktiga delar i medborgarlöftet.

– Jag ser det som positivt. Polisens arbete blir starkare när vi jobbar tillsammans och vi kan ta ett helhetsgrepp kring gemensamma problem, säger Dan Windt, lokalpolisområdeschef Storgöteborg Syd.


Från och med nu och fram till februari nästa år, kommer polisen tillsammans med Mölndals stad genomföra en rad aktiviteter för att minska otryggheten i och kring Mölndals centrum. För polisens del handlar det om ökad närvaro genom fotpatrullering och riktade insatser mot alkohol och narkotika.

Dialog

Bakom de konkreta aktiviteterna ligger ett aktivt dialogarbete. Totalt har 529 personer svarat på en enkät om hur de upplever situationen på stadens gator och torg. Ett betydande antal efterlyser en mer synlig polis och bättre belysning. Medborgarna upplever speciellt en otrygghet på Mölndals bro under dag och kvällstid när ungdomsgäng och missbrukare tenderar att ta över det offentliga rummet.


– Vi har varit ute och pratat med folk och det är viktigt att svara upp mot vad medborgarna tycker. Mot detta väljer vi ut specifika aktiviteter. Sedan betyder inte det att vi slutar göra andra saker, säger Niklas Svensson, kommunpolis i Mölndal.

Påverka

Vidare bygger medborgarlöftet på en samverkan med olika aktörer för att få en bred förankring i arbetet. Bland annat har ungdomar från fyra olika så kallade samhällsarbeten varit delaktiga.


– Jag kan själv uppleva att det är otryggt ibland. Min erfarenhet när jag har pratat med människor är att de tycker det är bra att de kan påverka och blir delaktiga, säger Arina Gaff, som är engagerad i Kålleredprojektet och varit med i arbetet kring medborgardialogen.

Fakta samhällsarbete

Samhällsarbete är en kommunal verksamhet som består av samordnare och anställda gymnasieungdomar, som bland annat arbetar lokalt med demokratifrågor, arrangemang, läxhjälp till grundskoleelever och miljöfrågor. I Mölndal finns fyra olika samhällsarbeten:


Kålleredprojektet
Bifrostprojektet
Lindomeprojektet
Åbyprojektet

Läs mer om Medborgarlöften.

Till toppen