Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Färre brott men en ökad otrygghet i Karlskrona

I Karlskrona kommun utsätts få invånare för brott. Ändå ökar oron. Det framgår av en trygghetsmätning som polisen genomförde i slutet av förra året.

Ett 30-tal frågor har skickats ut till slumpvis valda personer i hela polisområdet Karlskrona. Totalt i hela region Syd har cirka 66 procent svarat på de över 57 000 utskickade enkäterna.

Hur invånarna upplever sin trygghet varierar inom kommunen. Polisen ska nu i samverkan med Karlskrona kommun analysera resultatet av mätningen och eventuellt utforma nya medborgarlöften utifrån lokala problembilder. Redan nu är flera medborgardialoger planerade för att få kunskap om varför människor känner sig otrygga.

Polisen har även ett nära samarbete med det lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ). I Mellanstaden i Karlskrona finns exempelvis ett eget BRÅ. Där har man bland annat genomfört trygghetsvandringar som gett förslag på olika insatser, bland annat bättre belysning.

Ett annat sätt att öka tryggheten är genom de nya regionala telefonköerna som gör det snabbare och enklare att nå polisen via 114 14.

Till toppen