Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Lagstiftning i fokus när Anders Ygeman besökte Malmö

Polisen i Malmö ser fram emot en ändrad lagstiftning kring bland annat vapenbrott.

Ändrad lagstiftning är nödvändigt för att bekämpa våldet. Det var polisens budskap till inrikesminister Anders Ygeman när han på måndagen besökte Malmö för att diskutera vilka åtgärder som behövs för att hantera det stora antal grova våldsbrott som skett i staden.

- Vi kan konstatera att Regeringen lyssnat på bland annat Malmöpolisens reflektioner avseende vapenlagstiftningen. Fler saker finns dock att göra, till exempel vad gäller föraransvar för transport av vapen i bil, säger Stefan Sintéus polisområdeschef i Malmö.

Vid mötet diskuterades också åtgärder som begränsar kriminella personers rörelsefrihet. En sådan åtgärd skulle kunna vara så kallade zonförbud som innebär att personer inte får lov att vistas på en viss plats under vissa tider på dygnet.

- Vi måste återskapa säkerhetsläget i Malmö långsiktigt och ha ett starkt individfokus mot kriminella personer, säger Stefan Sintéus.

Polisen lyfte också frågan om att kunna använda sig av så kallade kronvittnen, där man ger skydd eller andra fördelar åt en kriminell individ som vittnar mot sina medbrottslingar, men också skydd till vittnen som, av rädsla, vill vara anonyma. Detta skulle kunna leda till att fler personer vittnar och att fler gärningsmän döms för grov brottslighet.

- Det finns dock både för- och nackdelar med förslaget men det hade varit bra om frågan utreddes, säger Stefan Sintéus.

En annan viktig fokusfråga för polisen i Malmö är unga kriminella. Polisen har identifierat drygt 200 fokuspersoner bland Malmös kriminella. En del av dem är så unga som 16 år.

- Ungdomar som bär och använder vapen är ett stort problem och vi ser att det kryper ner i åldrarna. Vi måste ställa om till den här nya verkligheten. En 15-åring kan vara grovt kriminell, men lagen om unga lagöverträdare i förhållande till barnkonventionen ställer saken på sin spets. Det är mycket svårt idag för åklagare att få en person under 18 år häktad.

Malmöpolisen ser också ett behov av ökat informationsutbyte med socialtjänsten kring unga personer i riskzonen, för att på så sätt kunna arbeta mer effektivt och förebyggande redan innan ungdomar hamnar i kriminalitet. I dagsläget förhindras ett sådant samarbete till viss del av sekretess.


 

Till toppen