Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöftet ska öka tryggheten i Halmstad

Begränsa tillgängligheten på narkotika och öka närvaron av trygga vuxna i den offentliga miljön. Det är några av de aktiviteter som kommunen och polisen lovar medborgarna i Halmstad i sitt medborgarlöfte för 2017.

Medborgarlöften är en del av polisens nya styrmodell. Den lokala lägesbilden ska vara utgångspunkt för de mål polisen ska arbeta med lokalt.
– Vi har tillsammans med kommunen haft medborgardialoger på nio platser under hösten, dessa dialoger tillsammans med en enkät som funnits tillgänglig på internet och våra egna lägesbilder har gett oss en bra bild av hur det ser ut i kommunen, säger Peter Öhrn som är kommunpolis i Halmstad.

Upplevd otrygghet

I det insamlade materialet har gemensamma nämnare tagits fram och detta är grunden för vad polisen och kommunen ska lägga extra fokus på under året.
– I vårt material ser vi att de allra flesta är trygga hemma men många upplever otrygghet i sitt område, detta stämmer i stort överens med större nationella trygghetsmätningar i landet, säger Therese Wallgren som är brottsförebyggande samordnare på Halmstads kommun.

Trygghetsvandringar

En faktor som skapar otrygghet är brist på belysning – många känner otrygghet på mörka eller mindre upplysta platser – även trafiken nämns bland svaren. Therese Wallgren berättar att det för att se över den fysiska miljön kommer att genomföras trygghetsvandringar på utpekade platser i Halmstad.
– Vi kommer att se över både trafikmiljön och platser som nämnts som otrygga i dialogen med medborgarna. Det kan till exempel handla om att klippa ner buskage eller se över belysningen, säger hon.

Fler vuxna i centrum

Oro för att vistas i centrum, att få inbrott och större ungdomsgäng nämns också i svaren.
– Vi tar invånarnas upplevelse av otrygghet på allvar därför innehåller medborgarlöftet aktiviteter som ska skapa en ökad upplevelse av trygghet. Det kan till exempel vara att polisen är mer synlig på vissa platser och vid vissa tider, säger Peter Öhrn.

Genom att skapa en ökad trygghet i centrum hoppas polisen och kommunen att fler vuxna ska vistas där och det i sin tur ökar tryggheten.
– När fler trygga vuxna finns i centrum har det en lugnande effekt – därför önskar vi att fler vuxna finns där framför allt på kvällar och helger, säger Therese Wallgren.

Begränsa tillgängligheten på narkotika

Grunden för medborgarlöftet är en samverkansöverenskommelse mellan polisen, kriminalvården och Halmstads kommun. I överenskommelsen har tre prioriterade områden lyfts fram; förebyggande arbete för unga, samverkan i arbetet med särskilt brottsaktiva och ökad trygghet i den offentliga miljön.

Parterna ska nu försöka hitta gemensamma arbetssätt bland annat i arbetet med unga.
– Vi kommer att arbeta aktivt för att begränsa tillgängligheten på narkotika, framför allt för unga från 13 år och uppåt. Genom förebyggande arbete hoppas vi förhindra att unga hamnar i utanförskap på grund av missbruk och kriminalitet, säger Peter Öhrn.

– Det tar lång tid att bygga upp upplevelsen av trygghet men den går snabbt att rasera – därför är detta ett långsiktigt arbete – vi måste hela tiden arbeta trygghetsskapande, säger Therese Wallgren.

Peter Öhrn är nöjd med det löfte och de aktiviter som kommit fram i lägesbilderna och dialogen med invånarna.
– Vi tycker att löftet ligger i tiden och stämmer med vår och invånarnas bild, säger han.

Medborgarlöfte för Halmstads kommun 2017

Till toppen