Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Över hundra fortkörare stoppades i Lundby

När polisen genomförde hastighetskontroller under två dagar i Lundby i Göteborg stoppades 118 fortkörare. Kontrollerna är en del av polisens medborgarlöfte till Lundbyborna.

Kontrollerna genomfördes vid Wieselgrensplatsen och Hjalmar Brantingsgatan där gällande hastighetsbegränsning är 50 km/h.  Fortkörarna som stoppades körde 6-39 km/h för fort . Tre förare fick sitt körkort omhändertaget, en förare rapporterades för drograttfylleri. Kontrollen föranledde även en husrannsakan hos en person misstänkt för narkotikabrott. En mindre mängd kokain och pengar togs i beslag.

– Många Lundbybor har framfört till oss att fortkörning är ett stort problem som skapar otrygghet i stadsdelen. Kontrollerna ingår i de aktiviteter vi genomför för att minska trafikproblemen i Lundby, säger kommunpolisen Håkan Frank.

Trafikproblem i fokus för medborgarlöftet i Lundby
Polisen kommer att genomföra minst tio hastighetskontroller och minst sex trafiksinsatser mot störande mopedåkning. Stadsdelsförvaltningen kommer att skicka ut brev om laglig och säker mopedåkning till föräldrar med barn i mopedåldern.

Dessutom kommer polis och stadsdelsförvaltning att tillsammans göra minst en trygghetsvandring för att identifiera möjliga trygghetsåtgärder i den fysiska trafikmiljön. Samtliga aktiviteter ska genomföras i Lundby under 2017 i syfte att minska trafikproblemen och öka tryggheten bland invånarna.

Medborgarlöften

Medborgarlöftet – en del av Trygg i Lundby

Medborgarlöftet är ett åtagande som Hisingspolisen gör, med stöd av Lundby stadsdelsförvaltning, till invånarna under ett år. Löftet är utformat som konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Problemet som valts ut bygger på vad Lundbyborna har lyft fram i trygghetsundersökningar och i medborgardialoger samt på de lägesbilder som polisen och stadsdelsförvaltningen har om den aktuella situationen i Lundby. Medborgarlöftet är en del av Trygg i Lundby – en långsiktig satsning där polisen, stads­delsförvaltningarna och invånarna samverkar för att öka tryggheten i stadsdelen utifrån en gemensam lägesbild. 

Till toppen