Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Prognos visar på trendbrott

Rättsväsendets myndigheter har överlämnat en gemensam rapport till regeringen om hur myndigheterna bedömer att resultaten kommer att utvecklas fram till år 2020. I årets rapport prognosticerar myndigheterna ett trendbrott.

Rättsväsendets myndigheter har överlämnat en gemensam rapport till regeringen om hur myndigheterna bedömer att resultaten kommer att utvecklas fram till år 2020. I årets rapport prognosticerar myndigheterna ett trendbrott.

För hela rättskedjan på fyra års sikt innebär trendbrottet följande: 

  • antalet ärenden som polisen överlämnar till åklagare kommer att öka med 10 procent,
  • antalet beslut hos åklagaren för att åtala personer misstänka för brott kommer att öka med 16 procent, 
  • antalet brottmål som avgörs av Sveriges domstolar kommer att öka med 12 procent.

Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården har på regeringens uppdrag arbetat med att utveckla och samordna sitt prognos- och analysarbete för att på ett mer nyanserat sätt bedöma sina framtida volymer.

Historiskt har flödet i rättskedjan varierat men har under de senaste åren stadigt minskat. Den minskande ärenderedovisningen av polis till åklagare har också påverkat rättskedjans senare led med en viss fördröjning. Polisens minskande antal redovisade ärenden har lett till färre åtal, domar och fängelsestraff.

Nytt för i år är att Polismyndighetens prognos för hur många ärenden som kommer att kunna redovisas till åklagare baseras på myndighetens bedömningar av en rad fattade beslut och organisationsförändringar, och inte på någon statistisk trendframskrivning.

  • De främsta skälen till den förväntade ökningen är effekterna av: 
    förbättrade förutsättningarna av omorganisationen, 
  • den nationella styrningen och åtgärdsplanen för förbättrade utredningsresultat samt 
  • de beslutade resursförstärkningarna som bedöms slå igenom från och med 2017 och framåt.

– Liksom flera andra jämförbara europeiska länder har vi under flera år haft en utveckling med ett minskat antal uppklarade brott. Den trenden ska nu brytas med hjälp av nytt, modernt tekniskt utredningsstöd, ett beslutspaket där vi drar nytta av de nya möjligheter som polisreformen innebär och resursförstärkningar, säger chef för nationella operativa avdelningen Mats Löfving.

Läs rapporten här: 

Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (Brå:s webbplats)

Till toppen