Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Region Bergslagens utredningsresultat fortsätter förbättras

Polisregion Bergslagen har senaste halvåret stadigt förbättrat utredningsresultatet exempelvis när det gäller antal ärenden som lämnas över till åklagarmyndigheten för beslut. Januari 2017 är 30 procent bättre än januari året innan.

Januari 2016 lämnades sammanlagt 959 ärenden vidare till åklagarmyndigheten för beslut efter det att polisen genomfört en förundersökning. Under januari 2017 lämnade polisregion Bergslagen vidare 1 247 ärenden vilket är en förbättring med 30 procent. Under januari 2015 var siffran 1 158 ärenden vilket innebär en förbättring även jämfört med detta år, som var det första för den nya polisorganisationen. Snittet för hela Polismyndigheten var en redovisningsökning med nästan 9 procent.

Den största ökningen har skett inom brottsområdet bedrägeribrott där ökningen är 96 procent (49 redovisade ärenden januari 2017 mot 25 under januari 2016), övriga specialstraffrättsliga brott +95 procent (76 ärenden mot 39 ärenden), skadegörelsebrott +87 procent (45 mot 24), våldsbrott +52 procent (204 mot 134), tillgrepp i butik +34 procent (141 mot 105), +12 procent, trafikbrott +35 procent (388 mot 287) och narkotikabrott +12 procent (210 mot 188).

Av alla förundersökningar som polisregion Bergslagen bearbetat under januari 2017, har drygt 31 procent kunnat redovisas till åklagare för beslut. Det är en ökning med 2,5 procent jämfört med januari 2016.
Även om polisregion Bergslagen, precis som alla regioner, fortfarande har för många ärenden äldre än sex månader i balans (utredning pågår eller inte har hunnit påbörjats) har balansen för nyare ärenden, precis som under senare delen av 2016, minskat under årets första månad.

En anledning till att utredningsresultaten sedan en tid är bra och fortsatt att förbättrats är att många civila utredare anställts i våra tre polisområden Dalarna, Värmland och Örebro län. Eftersom alla nyanställda utredare i framförallt Örebro län ännu inte är färdigutbildade kommer sannolikt resultaten att fortsätta förbättras under våren 2017. En viktig faktor för att kunna utreda brottsanmälningar så att de kan lämnas till åklagarmyndigheten för beslut är förstås att det finns vittnen och annan bevisning som gör att man kan styrka vem eller vilka som begått det anmälda brottet. Utan vittnen eller andra bevis gör rättsäkerheten av naturliga skäl att det inte går att lagföra någon för brottet.

– Jag är mycket till freds med att polisregion Bergslagen har så positiva resultat när det gäller bland annat antal ärenden som lämnats vidare till åklagare för beslut och att vi fortsatt att förbättra våra resultat senaste tiden, säger regionpolischef Dan Persson. Vi har genomfört flera förbättringar av utredningsverksamheten såsom effektivare brotts- och ärendesamordning, kvalificerad förundersökningsledning dygnet runt och anställt många nya medarbetare för att arbeta med utredningar vilket gör att det helt enkelt är fler som kan utreda brotten nu mot tidigare. Det tillsammans med alla medarbetares stora engagemang och professionalism ligger bakom framgångarna med att så många målsägare nu fått sin sak rättsligt prövad.

Utredningsarbetet kommer framöver att förbättrats ytterligare genom de två kontaktcenter som precis startat i Värmland respektive är under uppbyggnad i Dalarna. Vid polisens kontaktcenter (PKC) tas telefonanmälningar emot och i samband med att man upprättar dessa anmälningar görs kvalificerade bedömningar av vilka ärenden som är utredningsbara så att utredningsinsatser kan påbörjas omgående i dessa fall.

Till toppen