Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Rikspolischefen: Fler polisanställda krävs

För att klara de utmaningar polisen står inför krävs fler polisanställda under kommande år enligt det budgetunderlag Polismyndigheten har lämnat till regeringen.

Redan i förra årets budgetunderlag klargjordes att polisen behöver tillföras ytterligare resurser. Bedömningen understryks i årets budgetunderlag. Polismyndighetens bedömning att polisen skulle behöva förstärkas, utöver de cirka 1 000 civilanställda polisen anställt under 2016, med ytterligare 300 civilanställda, och 1 500 poliser. En del av finansieringen av dessa nyanställningar klarar polisen själv genom effektiviseringar men myndigheten begär en utökning av anslaget motsvarande drygt 3,9 miljarder kronor för perioden fram till 2020.

I budgetunderlaget lyfts ett antal faktorer fram vilka ställer ökade krav på polisen:

  • Sveriges befolkning växer, 
  • alltfler unga i brottsaktiv och brottsutsatt ålder, 
  • det dödliga våldet från kriminella nätverk ökar, 
  • den komplexa IT-brottsligheten ökar och 
  • kraven på polisens terror- och krisberedskap höjs.

− Polisen har ett ansträngt läge och för att möta polisens alla behov krävs beslut om polisens långsiktiga finansiering. Redan förra året ökade vi antalet civilanställda för att förstärka vår förmåga att klara uppdraget. Polisen behöver besked om tillskott för att inte tvingas sänka ambitionen för antalet anställda redan mot slutet av året. Det en förutsättning också för att inte behöva sänka ambitionerna för den lokala närvaron, det brottsförebyggande arbetet och för mängdbrottsutredningarna eller tvingas skjuta fram investeringar i ny teknik, säger rikspolischef Dan Eliasson.

I budgetunderlaget bedöms också att resursbehoven fortsätter att öka för budgetperioden 2021-2024. Det handlar om ytterligare om 1 500 poliser och 700 civilanställda. Det skulle innebära en nivå på 23 000 poliser och 10 400 civilanställda år 2024.

Polismyndighetens budgetunderlag 2018-2020

Till toppen