Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Tecken på en positiv vändning i region Öst

”Vi har gott hopp och ser tecken på att vissa delar i den nya organisationen har börjat verka.” Det säger Torbjörn Johansson, biträdande regionpolischef, när resultaten för 2016 och januari 2017 i polisregion Öst är på plats.

När 2016 och januari 2017 sammanfattas finns det en del positiva tecken i verksamheten inom ett antal områden. Det handlar framför allt om effekter av det utökade uppdraget för Polisens kontaktcenter, samt den regionala ärende- och brottssamordningen och jourverksamheten. Dessutom ser det ut som att utredningsresultaten är på väg åt rätt håll.

- Vi hoppas och tror att det här är tecken på att vissa delar i den nya organisationen har börjat verka. Samtidigt finns det förstås fortfarande saker som behöver komma på plats och inte fungerar fullt ut ännu. Men vi har gott hopp och ser en ljusning, säger Torbjörn Johansson, biträdande regionpolischef.

PKC – utökat uppdrag och kortare svarstider

Polisens kontaktcenter (PKC) har besvarat regionens egna samtal och fått ett utökat ansvar sedan den 31 oktober 2016. Antalet ärenden som har kunnat hanteras i sin helhet på PKC ökar. Totalt är det drygt 200 ärenden som PKC har kunnat avlasta lokalpolisområdena med hittills. Dessutom har svarstiderna kortats och PKC kan hålla inledande förhör kort efter att ärendet kommit in. Likaså har PKC börjat ta på sig hanteringen av viltolyckor, när det inte handlar om några personskador och där polispatrull inte varit på plats. Det rör sig om 30-60 ärenden per dygn. Även hanteringen av kontaktförbud tas nu i allt större utsträckning PKC hand om, vilket avlastar jourverksamheten.

Ärendesamordning – kunskapen ökar

Ärendesamordningen har börjat fungera sedan årsskiftet, och leder till att regionerna samarbetar i större utsträckning än tidigare. Alla ärenden tillhörande en misstänkt samlas nu på ett ställe

Regional brottssamordning – ser goda effekter

Brottssamordningen undersöker om det finns gemensamma faktorer som kan tala för till exempelvis samma gärningsman, samt stöttar utredningsarbetet med samordning, information, analys och stöd i inledande utredningsåtgärder. Även här ser man flera goda effekter av arbetet. Det handlar om att man kunnat ta hand om flera ärenden och avlastat övrig utredningsverksamhet, samt att målsägande i ett antal fall har kunnat få en snabbare återkoppling. Likaså att en del bedrägeriärenden har kunnat avslutas tidigare i processen och att information om mobil seriebrottslighet har kunnat spridas för att förebygga nya brott.

Jourverksamhet – stöd och avlastning till utredningsgrupper

Jourförundersökningsledarna stöttar den yttre personalen med förundersökningsledning dygnet runt rörande utredning av brott, samt fattar nödvändiga inledande beslut. Jouren hanterar nu i stort sett alla frihetsberövade fram till en eventuell häktning. Övrig utredningspersonal kan därmed arbeta planlagt under dagtid måndag till fredag, vilket medför en effektivisering.

Ärendesamordning, brottssamordning och jourverksamhet är tre områden som ska avlasta ordinarie utredningsverksamhet på olika sätt.

- Min uppfattning är att det fortfarande är för tidigt att se några direkta effekter av de här funktionerna i utredningsresultaten, men att de har bidragit till en förbättring sett till arbetsmiljön. Nu vill vi också se att resten av effekterna börjar synas, säger Torbjörn.

Utredningsresultaten för 2016 och januari 2017

När det gäller utredningsresultaten finns två trender som man kan nämna:

Fler ärenden, både i antal och i andel, redovisas till åklagare med förbättrad förundersökningskvalitet. Det indikerar en positiv utveckling gällande brottsuppklaringen i regionen.
- Faktorer som kan ha påverkat detta är PKC:s förändrade uppdrag och inrättandet av nya funktioner, plus ett förbättrat samarbete med Åklagarmyndigheten. Dessutom är jag övertygad om att medarbetarnas engagemang har varit en viktig del i detta, säger Torbjörn.

Samtidigt finns det tecken på att utredningsprocessen har fungerat mindre resurseffektivt under 2016, alltså fler öppna ärenden i kombination med att färre ärenden bearbetas och att genomströmningstiden är längre.
- Här tror vi att omorganisationen som sådan har spelat en roll. Dessutom har vi ett ökat inflöde av ärenden och en mer svårutredd brottslighet inom vissa områden, säger Torbjörn.

Ser man till utredningsresultatet för januari 2017 verkar den positiva trenden hålla i sig när det gäller antalet redovisade ärenden (+13,4 % jämför med samma period 2016). Antalet öppna ärenden har ökat med 3,4 procent, men däremot har antalet öppna ärenden äldre än 12 månader minskat med 10,2 procent.

Till toppen