Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Uppföljning av medborgarlöfte i Flens kommun 2016

Polisen och kommunens mål är att öka tryggheten och minska risken för att bli utsatt för brott vid resecentrum, Sveaparken och centrum i Flen. Här nedan listas en sammanfattning av de aktuella åtgärder som ålagts polisen och Flens kommun.

Uppföljning av löftena året 2016 Polisen

Polisen har under året varit aktiv vid skolan med ANDT undervisning (alkohol, narkotika, doping och tobak).
Polisen har arbetat aktivt mot det öppna missbruket vid resecentrum, Sveaparken och centrum.
Polisen och kommunen har genomfört en trygghetsvandring i aktuellt område under våren.
Polisen har haft medborgardialoger vid två tillfällen på nämnda platser. Polisens volontärer har medverkat både vid dialogerna och på andra trygghetskapande dialoger.
Polisen har ökat sin närvaro när ”pendlartåget” ankommer till tågstationen i Flen, särskilt kvällstid. Polisen har ökat sin närvaro genom fotpatrull på nämnda platser rejält.
Sammantaget så har brottsligheten minskat i ovan nämnda området med 4% under 2016 jämfört med 2015.

Uppföljning av insatser 2016 av Flens kommun

Kommunen gör insatser för att minska förekomsten av alkohol och narkotika:

● Det bildades tidigare en drogförebyggande grupp med representanter för polis, socialtjänst, skola och fritid. Gruppen var fortfarande aktuell under hösten 2016.

● Flens kommun har deltagit i Länsstyrelsens projekt “Rökfria skolgårdar” med huvudsyfte att utveckla tillsynen av skolgårdar utifrån tobakslagens krav på rökfria miljöer.

● Ett uppdrag om en handlingsplan gällande dessa frågor har tagits fram av kommunens Barn-, utbildnings- och kulturnämnd.

● En grupp med representanter för polis och socialtjänstens utredningsgrupp har träffats kontinuerligt för att inrikta insatser mot individer och grupper i risk för missbruk.

● Socialförvaltningen har gett bidrag till och deltagit i ett projekt i samverkan med Flens muslimska församling Al-Houda. Syftet är att minska utanförskap, missbruk, kriminalitet och radikalisering av ungdomar i Salstaområdet.

● Planering har pågått inför att kommunen 2017 ska skriva ett avtal om partnerskap med Fryshuset i Stockholm för att mobilisera ungdomar mellan 16-25 år för att start ungdomsdrivna aktiviteter, tanken är att bygga broar mellan ungdomar från olika kulturer och problembilder för att påverka deras egen livssituation i Flen. Partnerskapet har en tydlig drogförebyggande inriktning

● NOVA ung startade under 2015 som är en verksamhet för ungdomar med missbruk och som riskerar att hamna i missbruk. Socialförvaltningen är ansvarig för verksamheten och samverkade nära med skola och polis. Insatserna som erbjuds är behandlingssamtal, drog och kriminalitetsprogram, stöd i familjen, praktik och coachning och ungdomstjänst.

● Planering genomfördes för att kommunen 2017 skulle öppna ett stödboende som alternativ till placering av ungdomar.

Kommunen åtgärdar det som framkommer vid trygghetsvandringar:

● Polisen och kommunen har genomfört en trygghetsvandring i aktuellt område under våren.

● Åtgärder har genomförts efter trygghetsvandring. Exempelvis har buskage huggits ner, klotter sanerats och lampor lagats.


 

Till toppen