Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Bredd i polisarbetet ger resultat

Våren har inneburit en dämpning när det gäller de grova våldsbrotten i Malmö. Polisens intensifiering av insatserna i kombinationen med trygghetsskapande närvaro är en trolig orsak.

Vid fredagens pressträff i Malmö medverkade en av den särskilda händelsens kommenderingschefer, Mats Karlsson, tillsammans med utredningssektionens chef i Malmö, Claes-Arne Hermansson för att berätta om hur arbetet bedrivs och fortskrider.

Det var en väldigt informell tillställning där de journalister som dagligen infinner sig på Rättscentrum klockan kvart över tio på vardagsförmiddagarna fick möjlighet att träffa och ställa vilka frågor de ville till de båda väl insatta herrarna. Givetvis blev det inledningsvis många frågor om siffror för det ena och det andra.

- Hittills i år har det skett 71 skottlossningar i Malmö varav 40 på något sätt varit riktade mot person. Sex personer avled, 16 skadades mer eller mindre allvarligt och vid 18 av tillfällena ledde det inte till någon personskada. Det är jämförbart med 2016 då vi totalt hade 72 skjutningar, sade Mats Karlsson.

Mats Karlsson berättade även om hur polisen arbetar med den grova brottsligheten och hur flera delar av organisationen samverkar för att åstadkomma så omfattande insatser som möjligt i såväl utredningsdelen som i underrättelsedelen och inte minst i de trygghetsskapande insatserna.

- Jag tycker att vi ligger rätt på det och vi ska fortsätta på den inslagna vägen. Behovet kvarstår i hög grad och det finns mycket som tyder på att vårt sätt att arbeta har en dämpande effekt, sade han.

Claes-Arne Hermansson som har det övergripande ansvaret för utredningsinsatserna instämde och konstaterade att det blivit en minskad frekvens på skjutningarna under senaste månaderna.

- Jag hoppas att det är våra insatser som bidrar till att det blivit så. Att vi får detta resultatet som en följd av det arbete vi gör i de berörda miljöerna gentemot de individer vi efterhand skaffat god kännedom om. Det har säkert också betydelse att vi får utredningsresultat som leder till att vi frihetsberövar personer som på olika sätt är involverade i de här brotten, sade han.

Man konstaterade vidare att utredningsarbetet av denna grova brottslighet är väldigt resurskrävande. Prioriteringar måste hela tiden göras eftersom bemanningen egentligen är lägre än den borde vara och att tillgången på olika specialistfunktioner inte räcker för att tillgodose de faktiska behoven.

- Men jag tycker att vi blivit bättre på att ständigt göra avstämningar för att säkerställa att våra resurser används på bästa möjliga vis. Vi är mycket bättre nu än vi var tidigare när det gäller att flytta expertis mellan utredningarna allt eftersom behoven skiftar, sade Mats Karlsson.

Han tryckte också på vikten av de trygghetsskapande insatserna som kan medverka till att skapa bra relationer mellan polisen och allmänheten.

- Det i sin tur bidrar till att fler kan känna sig trygga med att lämna tips och upplysningar som ha betydelse i utredningsarbetet. Allt fler blir också informerade om hur vi kan medverka till att den som lämnar upplysningar ska kunna fortsätta känna sig trygg, sade han.

Slutligen kunde man konstatera att själva orsaken till de många våldsbrotten som skett i Malmö på senare tid har med narkotikahantering att göra. Det finns olika revir som bevakas av den som tycker sig äga rätten att bedriva sin verksamhet just där och som dessutom är beredd att ta till värsta våldet mot den som inkräktar. Polisarbetet måste således bedrivas mot flera typer av brottslighet samtidigt.

Till toppen