Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Dubbelt så många bedrägeriärenden till åklagare

Färre medborgare drabbades av bedrägerier under 2017 jämfört med 2016, visar färsk statistik från Brottsförebyggande rådet. Det är ett resultat av ett strategiskt brottsförebyggande arbete på både nationell och lokal nivå.

Bedrägeribrotten minskar i landet, efter flera år av kraftig ökning. I Brottsförebyggande rådets nya siffror kan man utläsa att bland annat datorbedrägerierna minskade rejält under 2017. Och lokalt i region Stockholm ser det ljust ut. Perioden 1 jan-30 juni redovisades 1358 bedrägeriärenden till åklagare, jämfört med 784 samma period 2016.
 
– Siffrorna innebär nästan en fördubbling under första halvåret jämfört med samma period förra året. Det kommer förhoppningsvis visa att fler personer lagförs för bedrägerier, säger Mikael Koskenniemi, tillförordnad chef för Sektionen för utredning av bedrägeribrott.

I det brottsförebyggande arbetet lokalt har fokus legat på att lagföra de personer som begår många bedrägeribrott, vilket har resulterat i ett minskat inflöde. Nationellt har det bland annat arbetats aktivt med information mot allmänheten samt mot myndigheter och finansinstituten.

Antalet öppna ärenden var i juni i år också betydligt färre än förra året, nu 6435 jämfört med 8830 i början av året.          

– Vi har bearbetat många ärenden och  minskat vår balans rejält under första halvan av 2017, säger Mikael Koskenniemi.

Bedrägerisektionen har tre övergripande mål; att lagföra fler gärningspersoner, att färre personer ska råka ut för bedrägerier samt att minska antalet öppna ärenden.

– Samtliga dessa mål har uppnåtts hittills i år och prognosen ser god ut, säger Jessika Christianssén, chef för Sektionen för utredning av bedrägeribrott.

Inkomna bedrägeriärenden:

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

2016

3931

7955

12 058

16 030

19 751

23 793

2017

3578

6957

10 742

14 081

17 890

21 276

 Redovisade ärenden ackumulerat under året:

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2016

 174

 392

 492

 592

 697

  784

834

 863

 942

 1022

 1136

 1215

2017

 85

189

612

 866

1097

 1358

 

 

 

 

 

 

Läs mer (Brå)
Anmälda brott första halvåret 2017
Anmälda brott första halvåret 2017 (förändringar i antal)

 

Till toppen