Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Felaktigt om antal poliser

Med anledning av senaste dagarnas medierapportering kring poliser som slutar vill Polisregion Stockholm göra ett förtydligande. Siffran cirka 800 färre poliser som har presenterats i media är felaktig.

Nettominskningen av antalet anställda mellan maj 2015 och maj 2017 är 243 poliser. Ser man till antalet årsarbetskrafter är siffran lägre. Nettominskningen av årsarbetskrafter motsvarar 79 poliser under samma period.

Med årsarbetskraft avses antal anställd personal omräknat till heltidsarbetande. Det innebär att tjänstledighet, långtidsjukfrånvaro samt föräldraledighet är borträknad.

Sifforna inkluderar inte polisen på Gotland som ingår i regionen.

Det tycks som att en sammanblandning av begreppen anställda och årsarbetskrafter gjorts i nyhetsrapporteringen varpå siffran blivit missvisande hög.

Statistiken är hämtad ur Polisens personalsystem Palasso.

Antal anställda Stockholms län

Period Antal anställda
Maj 2015 5145
Maj 2016 5032
Maj 2017 4902

 

Årsarbetskrafter Stockholms län:

Period Årsarbetskrafter
Maj 2015 4418
Maj 2016 4411
Maj 2017 4339


Till toppen