Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Långsiktigt arbete ger effekter i prioområden

Polisen förstärker arbetet i de särskilt prioriterade lokalpolisområdena Södertälje, Botkyrka och Rinkeby genom ökad bemanning, riktade resurser, trygghetskameror och särskild satsning på personalen.

Stockholmspolisens initiativ Mareld handlar om att fokusera på och långsiktigt utveckla arbetet i de särskilt prioriterade lokalpolisområdena i regionen. Polisens nationella lägesbild om utvecklingen i utsatta områden ger en samlad bild över vilka områden som är utsatta. Den lokala problembilden i till exempel Södertälje och Rinkeby skiljer sig dock avsevärt och kräver olika former av åtgärder från polis och samverkanspartners för att uppnå en social hållbar utveckling.
 
– Vi ser att våra olika åtgärder börjar ge effekt i områdena. Med den extra resursen och ett strukturerat arbete har till exempel situationen i Fittja förbättrats för de som bor och verkar där, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm.

Många gripna

I Södertälje har arbetet resulterat i 25 gripna, varav elva har häktats. Det har även gjorts ett flertal beslag i form av fyra skjutvapen, kontanter och värdeföremål för ca 1,5 miljoner kronor.

– Vi har även beslagtagit narkotika vid cirka 70 tillfällen, och återkrav från Försäkringskassan på 220 000 kronor, berättar Gunnar Appelgren, samordnare för initiativ Mareld.

I Rinkeby har man arbetat intensivt runt situationen med skjutningar och mord/mordförsök. Det har resulterat i ett stort antal häktade och beslag av både vapen och narkotika. I polisområde Nord handlar det om 87 pistoler/revolvrar och åtta automatvapen under 2017. I hela regionen är den siffran 254 pistoler/revolvrar och 29 automatvapen.

Kameraövervakning

Den relativt nystartade kameraövervakningen i Rinkeby, Tensta och Husby har lett till att de kriminella grupperingarna har flyttat sig från centrummiljön till mera dolda platser. Ett antal brott har kunnat bevissäkras på film där det annars hade varit en dålig prognos på uppklaring.

– Vi kommer att fortsätta med kameraövervakning även i Botkyrka och Södertälje. Förutom trygghetskameror kommer vi också att köpa in kroppsburna kameror till samtlig yttre personal och utrusta våra spaningsbilar med 360 graderskameror, säger Gunnar Appelgren.

Satsning på friskvård för personalen

– Förutom att styra resurser satsar vi på att våra arbetskamrater ska orka, vilja och vara kvar i lokalpolisområdena. Det kan många gånger vara en tuff arbetsmiljö och det är viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare så att vi kan behålla vår personal, säger Ulf Johansson.

Polisen satsar därför på att erbjuda hälsoundersökningar, yrkeshandledning och träningsmöjligheter för personalen. Polisen har även knutit till sig forskare från Umeå universitet för att följa arbetet inom initiativ Mareld.

Fakta

Bemanning och resurser

Från 2015 har resursen i de tre lokalpolisområdena ökat med 113 anställda varav 69 poliser. Förutom att öka bemanningen styrs övriga av regionens gemensamma resurser, som till exempel underrättelseinhämtning och spaningsverksamhet, mot de prioriterade lokalpolisområdena. Från april 2017 till oktober 2020 kommer region Stockholm att få 1 239 nya poliser som täcker upp för pensionsavgångar och ger dessutom ett nettoöverskott på drygt 300.  

Samarbete med forskare

För att polisen ska kunna utveckla metoder samt lära sig mer inleds ett samarbete med forskare från Umeå universitet som under tre år ska följa hälsoprojektets olika åtgärder. Forskarna ska även under tre år följa arbetet inom Mareld för att utvärdera vilka metoder som fungerar för att skapa tillit mellan bland annat medborgare och polismyndigheten. Ett vetenskapligt råd av forskare kommer även att fungera som ett bollplank för polisen för att belysa nationella och internationella erfarenheter.
 

Till toppen