Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Mycket folk väntas till matchen J-Södra - Hammarby

I morgon, lördagen den 29 juli, spelar J-Södra hemmamatch mot Hammarby IF på Stadsparksvallen i Jönköping. Som vid tidigare matcher mot storstadslag förväntar sig Polisen att det kommer mycket folk och framkomligheten runt arenan kommer att påverkas.

Polisen, Jönköpings kommun, Räddningstjänsten och Jönköpings Länstrafik är några av de aktörer som tillsammans med J-Södra arbetar för att matchen ska bli en publikfest med fokus på fotbollen. En viktig pusselbit i arbetet är att på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt hantera den stora mängden fotbollsintresserade som ska ta sig till och från Stadsparksvallen. Samtidigt tas hänsyn till att påverkan ska bli så liten som möjligt för de boende i Jönköping.

Förändringar i trafiken under lördagen

För att underlätta trafiksituationen runt Stadsparksvallen kommer följande förändringar att gälla under matchdagen:

  • Dunkehallavägen är avstängd kl. 14.00-20.00 mellan Dalslundsgatan och Hallmansvägen (bussar i linjetrafik går dock som vanlig)
  • På Hallmansvägen mellan Dunkehallavägen och Bymarksgatan råder parkeringsförbud kl. 13.00-20.00
  • På Dalslundsgatan mellan Von Platensgatan och Villagatan råder parkeringsförbud kl. 14.00-20.00

Biltrafiken leds om medan gående, cyklister, bussar och utryckningsfordon kan ta sig fram, dock med vissa begränsningar.

Lämna bilen hemma

Besökare till matchen uppmanas till att, om möjligt, lämna bilen hemma och istället gå, ta cykeln eller åka buss till matchen. Detta på grund av att framkomligheten runt Stadsparksvallen kommer att påverkas och det är svårt att hitta parkeringsplatser i närheten av arenan.

Förebyggande arbete mot ordningsstörningar

Många människor på en begränsad yta innebär också att det finns risk för ordningsstörningar. Det är arrangören, J-Södra, som ansvarar för ordningen inne på Stadsparksvallen och på de platser som ligger i direkt anslutning till arenan. Samtliga åskådare kommer att visiteras i anslutning till entrén och det är arrangören som ansvarar för detta. Det kommer att finnas ordningsvakter på plats och polisens uppgift är att tillsammans med arrangören arbeta för ett tryggt och säkert arrangemang. Polisen kommer arbeta förebyggande för att förhindra ordningsstörningar i närhet till arenan och runt stadskärnan.

Så arbetar polisen brottsförebyggande under idrottsevenemang

Polisen arbetar utifrån fyra konfliktreducerande principer:
1. Kunskap
Polisens arbete behöver vara kunskapsbaserat. Vid ett idrottsevenemang innebär det att ha kunskap om olika grupperingar som förväntas delta och underlätta för dem att nå sitt mål – i det här fallet att se på fotboll.
2. Underlättande
Målet är att underlätta för alla som vill kunna se på matchen. Men att underlätta kan ibland innebära att begränsningar blir nödvändiga. Att göra en trafikomläggning kan ses som en begränsning, men samtidigt också ett underlättande för att så många som möjligt på ett tryggt och säkert sätt ska kunna se på fotboll.
3. Kommunikation
Polisen arbetar aktivt med kommunikation för att skapa relationer till deltagare i ett evenemang, vilket lägger en grund för ett fortsatt konfliktförebyggande arbete. Kommunikationen bör ske under alla skeden av en insats och den kan ha särskilt stor betydelse när ett lugnt läge börjar övergå till ett oroligare.
4. Differentiering
Väldigt få söker våld. Att snabbt skilja ut ordningsstörare från dem som enbart vill se på fotboll är viktigt för att inte andra ska dras in i konflikten.
Till toppen