Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Mycket görs för att få poliser att stanna

Det görs ett omfattande och prioriterat arbete för att förbättra arbetsmiljön och göra jobbet attraktivare i Polisregion Stockholm. "Personalen är vår viktigaste resurs. Om det råder inga som helst tvivel", säger regionpolischef Pia Sjunnegård Dahlbom.

– Vi gör allt vi kan för att skapa så bra förutsättningar som möjligt att arbeta i region Stockholm och vi är mycket angelägna om att poliser stannar och kommer tillbaka, säger Pia Sjunnegård Dahlbom med anledning av ett nyhetsinslag i SVT Stockholm på tisdagen.
 
Poliser lämnar jobbet i en allt för stor omfattning. Det är polisledningen i Stockholm väl medvetna om. Det är däremot direkt felaktigt att polisledningen inte har några konkreta planer på hur personalen ska behållas samt att det saknas tydliga riktlinjer för hur man ska förbättra polisens arbetsmiljö, som SVT Stockholm hävdar. 

Ringer alla
För närvarande kontaktar polisen alla tidigare anställda som har slutat i region Stockholm för få en tydligare bild över varför de slutat och vad som kan förbättras. Även annonsering om återanställning pågår vilket har resulterat i att en del har kommit tillbaka medan andra är på väg att återanställas efter sedvanligt anställningsförfarande.

Det pågår ett gemensamt arbete med Polisförbundet om att uppvärdera polisyrket. I det ingår bland annat att tydliggöra karriärvägar. Vid sidan av chefskarriären handlar det exempelvis om specialisering eller andra sätt att utveckla sig i sin yrkesroll, utan att bli chef.

– I arbetet med att uppvärdera polisyrket ingår också att höja lönerna i den takt som är möjlig. I de första skedena har vi bland annat höjt begynnelselönerna, satsat på de med sex års tjänst samt de som arbetar i särskilt prioriterade områden. Men mer behöver göras och vi fortsätter diskussionen med Polisförbundet om att hitta de bästa vägarna framåt, säger Magnus Lundström, HR-chef.

Arbetsmiljön och tryggheten
Andra viktiga delar är att se över arbetsmiljön och tryggheten. I detta avseende sker utökad yrkeshandledning, träningsmöjligheter och anskaffande av mer skyddsutrustning.

Ett omfattande hälsoprojekt har startat genom Avonova som kommer att genomföra hälsoundersökningar av samtlig personal i de särskilt prioriterade lokalpolisområdena. Fördjupade riskanalyser ligger till grund för utformningen av hälsotesterna.

– Med detta vill vi skapa oss en lägesbild av hur personalen mår samt hitta metoder att förebygga ohälsa, säger Pia Sjunnegård Dahlbom.

Umeå universitet kommer att under en rad år följa och tillföra kunskap vad som gäller vetenskap och väl beprövad erfarenhet och sedan skriva en slutrapport. Kunskapen och erfarenheterna som görs ska återföras polisorganisationen och även polisutbildningen.

Till toppen