Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ny lag mot penningtvätt

Bättre kännedom om nya kunder, rutiner och riskbedömningar. Det är några av kraven som blir tydligare i den nya lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

En viktig del i den nya penningtvättlagstiftningen är skyldigheten för olika verksamhetsutövare, exempelvis banker och finansiella institut, pantbanker, anordnare av speltjänster med flera att rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till finanspolisen. Från den 1 augusti uppdateras lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism för att bli effektivare.

– En stor förändring är att den nya lagen blir tydligare när det gäller regler om kundkännedom. Olika verksamhetsutövare ska i större utsträckning ansvara för en bättre kännedom om sina kunder. I den nya lagen finns det nu ett uttalat förbud att ingå en affärsförbindelse utan tillräcklig kundkännedom. Även i de fall kundkännedom uppnås men där man misstänker penningtvätt eller finansiering av terrorism ska rapportering ske till finanspolisen, säger Angelica Wallmark vid finanspolisen.

Det införs även skärpta krav på att verksamhetsutövarna ska göra noggranna riskbedömningar både av sina kunder och för att säkerställa att de egna produkterna eller tjänsterna inte utnyttjas för penningtvätt eller terrorfinansiering.

– Det innebär i praktiken att bankerna nu måste ha en mer löpande kontroll av kunden under hela affärsrelationen, inte bara inledningsvis, säger Angelica Wallmark.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism på regeringens webbplats 

Så arbetar polisen mot penningtvätt

Till toppen