Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Nya lärosäten för polisutbildningen undersöks

Polisen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att starta polisutbildningen vid ytterligare två lärosäten, en i södra och en i västra Sverige. Det beslutade regeringen på torsdagen.

Sveriges befolkning ökar kraftigt och inom flera områden i samhället har det växt fram en ny typ av brottslighet. Samhällsutvecklingen medför att det ställs högre krav på polisen och för att möta kraven, och kunna höja ambitionsnivån, behövs ett rejält tillskott med nya medarbetare, enligt regeringen.

– Vi behöver bli fler som jobbar inom svensk polis och vi ser positivt på om polisutbildningen kan erbjudas på fler orter i landet. Nu genomför vi regeringens beslut och undersöker vilka möjligheter som finns, säger Stefan Wehlin, chef för övergripande planering vid HR-kompetens på Polismyndigheten.

För att locka fler till polisyrket ska myndigheten genomföra en kampanj som syftar till att få fler lämpliga personer att söka sig till polisutbildningen. Med fler sökande krävs också en ökad kapacitet i antagningsprocessen, vilket myndigheten även får i uppdrag att undersöka. 

Plugga på distans

Under 2016 återinfördes möjligheten att studera vid polisutbildningen på distans. Polisen ska nu titta på om det finns behov av att ytterligare öka möjligheten för att plugga på distans. 

Polismyndigheten ska ta fram en kompetensförsörjningsplan för att säkerställa att rätt kompetens finns inom organisationen. Planen ska visa på vilken typ av kompetens som behövs, både på kort och lång sikt. Den ökade kapaciteten som gäller antagningsprocessen ska redovisas senast den 15 november 2017, medan resterande del ska redovisas till regeringen senast den 23 maj 2018.

Arbetet mot terrorism

Regeringen anser att polisen behöver tillföras mer pengar, något de kommer att återkomma till i samband med vårpropositionen 2018. Under regeringssammanträdet den 20 juli gav regeringen polisen flera andra uppdrag. Bland annat ska informationsutbytet vid samverkan mot terrorism utvecklas och polisens förmåga att bemöta personer med psykisk ohälsa stärkas. Regeringen föreslår även ett tilläggsdirektiv till 112-utredningen för en ökad säkerhet för blåljuspersonal, det vill säga polis, räddningstjänst och ambulanspersonal.

Mer om beslutet på regeringens webbplats

Till toppen