Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Obekväma beslut krävs

Rikspolischef Dan Eliasson och chefen Noa Mats Löfving skriver på DN Debatt om att motverka terrorism.

Med en resolut insats klarade samhället att ta hand om följderna av terrorattentatet på Drottninggatan. Nu satsas 400 miljoner på att förstärka polisens förmåga. Men det räcker inte. Ökad övervakning behövs för att motverka terrorismen, skriver Dan Eliasson, rikspolischef, och Mats Löfving, chef för Nationella operativa avdelningen.

Terrorattentatet på Drottninggatan blev på många sätt en stor prövning för det svenska samhället. Med en resolut insats lyckades samhället ändå ta hand om attentatets svåra följder. Ansvariga myndigheter och många andra agerade tillsammans på ett bra sätt och det är just vad människor har rätt att förvänta sig. Även den svenska befolkningens stöd och hjälp var avgörande.

En attack med ett liknande förlopp har länge funnits med i beräkningen för ansvariga myndigheter. Erfarenheten från senare års terrordåd i Europa är att attentaten utförs snabbt. De flesta är över på 15 minuter. Med lätta automatvapen, fordon eller mindre sprängladdningar går det snabbt att skada många människor.

Den korta tidsskalan är utmanande för polisen. Oftast är det bilpatrullerande ordningspoliser som först konfronterar terroristerna. De kan ställas inför välmotiverade gärningsmän som inte sällan fortsätter attacken tills de själva dödas. De bättre utrustade och mer utbildade förstärkningsresurserna är sällan först på plats.

Även ett attentats följder ställer höga krav. Att hitta och lagföra misstänkta kräver ofta personalintensiva och tekniktunga brottsutredningar med komplicerat spaningsarbete. Utredningarna ger också ofta nya uppslag som påverkar hotbilden och som polisen och framför allt Säkerhetspolisen måste jobba vidare med under lång tid.

Säkerhetspolisen har huvudansvaret för att förhindra terroristbrott i Sverige. Polismyndigheten bistår Säkerhetspolisen i det arbetet men arbetar också med att förebygga, försvåra och ingripa mot attentat.
Polismyndigheten har gradvis förstärkt förmågan mot terrorism. För att ytterligare öka denna förmåga satsas ytterligare cirka 400 miljoner kronor på terrorbekämpning till och med år 2020 inom följande områden:

1 Ökad förmåga att ingripa. Fler poliser i yttre tjänst ska ha tillgång till förstärkningsvapen, tunga skyddsvästar och ballistiska hjälmar. Insatsgrupperna i varje region förstärks och får bättre vapen, skyddsutrustning och fordon. Nationella insatsstyrkan och nationella bombskyddet får ökade resurser för nyanställningar och materialinköp, vilket även stärker polisens förmåga inför riksdagsvalet 2018. Två nya helikoptrar ska köpas in för att höja Nationella insatsstyrkans insats- och transportförmåga. Dessutom utökas helikopterförmågan i polisregion Syd.

2 Ökad utbildning. Insatserna för att utbilda i taktik och utrustning vid terrorhändelser intensifieras. Polisens ambition är att bygga upp en modern nationell utbildningsplats på polishögskolans tidigare område i Sörentorp med bland annat moderna skjutbanor och realistiska övningsmiljöer.

3 It-utveckling. Erfarenheterna från attentatet på Drottninggatan har synliggjort behov av effektivare it-verktyg för omfattande förundersökningar, analysverktyg för data från till exempel mobilmaster, mobilapplikation för akut information till polisanställda och ett mobilt ledningssystem. Polisen planerar omfattande investeringar för detta.

4 Ökad utredningsförmåga. Omfattande resurser har tillförts och kommer att tillföras polisregionerna för att öka förmågan att utreda brott. För att särskilt förstärka förmågan att bistå Säkerhetspolisen vid omfattande utredningar av terroristbrott tillförs ytterligare resurser till Nationella operativa avdelningens (Noa) utredningsenhet.

5 Ökad underrättelseförmåga. Polisen har under flera år utvecklat underrättelsearbetet för att stödja Säkerhetspolisens arbete. För att utveckla förmågan att motverka finansiering av terrorism förstärks Finanspolisen.

Nyligen presenterades en överenskommelse mellan flera riksdagspartier om åtgärder mot terrorism. Polisen ser mycket positivt på förslagen. Samtidigt finns det flera viktiga områden som inte täcks in av överenskommelsen eller där det finns ett behov av snabba åtgärder för att motverka terrorism och annan allvarlig brottslighet.

  • Ökad kameraövervakning. Polisen har tillgång till för få kameror på strategiskt viktiga platser. Erfarenheten från terrordåd i Europa är att övervakningskameror ger snabba lägesbilder och underlättar operativa beslut. Misstänkta kan bakspåras för att lokalisera medhjälpare och flyktvägar samt förhindra fler dåd. Kameror ger även viktiga bevis i utredningsarbetet. De rättliga förutsättningarna för att använda kameror måste förbättras markant.
  • Tillgång till datalagring. Som påtalats tidigare behövs en långsiktig lösning för de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att inhämta trafikuppgifter från teleoperatörerna (DN Debatt 15/2). Det är ett avgörande verktyg för att kunna förhindra och utreda misstänkta terrorbrott och andra grova brott. Regeringens pågående datalagringsutredning måste ge rättsväsendet tillräckliga förutsättningar.
  • Hemlig dataavläsning. På samma sätt som polisen kan begära telefonavlyssning behöver polisen kunna få rätt att installera program i datorer och mobiler för att kunna avlyssna brottsmisstänktas krypterade datatrafik. Förslagen i den utredning som presenteras i frågan i november blir mycket viktig för att kunna bekämpa terrorism och andra grova brott.
  • Effektivare verkställigheter. Även om mycket få migranter är ett potentiellt terrorhot genomgår vissa en radikalisering. Polisen arbetar aktivt för att öka verkställigheterna. Men för att öka effektiviteten krävs fler förvarsplatser, återtagandeavtal med fler länder och en fortsatt översyn av områdets lagstiftning.
  • Insatser i riskområden. För att minska hotbilden krävs långsiktigt arbete mot radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism. Problemet är störst i landets mest utsatta områden. Polisens förstärkningar i dessa områden kan därför motverka terrorism. Samtidigt måste fler myndigheter storsatsa mot radikalisering. Det måste också bli enklare att kunna bryta sekretessen mellan olika myndigheter.

Insatser mot terrorism innebär ständiga avvägningar mellan olika samhällsintressen. Kontroll av människors eventuella avsikter måste vägas mot personlig integritet. Fysiska hinder måste vägas mot tillgängliga stadskärnor. Prioritering av terrorism måste vägas mot myndigheternas övriga uppdrag. Förstärkningar av samhällets förmåga mot terrorism innebär därför vissa obekväma beslut.

Attentatet på Drottninggatan och i Europa visar med eftertryck terrorismens förödande konsekvenser. Vi har kommit en bit på vägen för att öka det svenska samhällets beredskap. Ytterligare insatser krävs nu för att fortsätta slå vakt om tryggheten i Sverige.

Texten publicerades på DN Debatt 17 juli.

Till toppen