Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Omfattande utbildning mot terrorism

Polisen genomför omfattande utbildningsinsatser för att kunna bemöta terrorism. Det finns inga planer på neddragningar av dessa utbildningar.

Medieuppgifter har gjort gällande att Polismyndigheten ställer in utbildningar i polisiär konflikthantering (Polkon) under hösten. Det är felaktigt.

Polkon är polisens grundläggande utbildning i självskydd, vapen och taktik och ska bland annat förbereda poliser att hantera svåra situationer som till exempel terroristbrott.

Utbildningen ingår i den polisiära grundutbildningen och sträcker sig där över flera terminer. För att upprätthålla kunskaperna genomförs sedan fortsättningsutbildningar för redan anställda poliser.

− Det finns inga ambitioner på att dra ner på denna utbildning. Många poliser har dessutom redan genomfört en särskild Polkon-utbildning inriktad mot terrorism. Den satsningen fortsätter i höst, säger Stefan Hector, chef för Nationella operativa avdelningens operativa enhet.

I en inventering i maj 2017 uppskattades att närmare 7 000 poliser i landet hade genomfört Polkon/Terrorism. Utbildningen är en endagsutbildning om åtgärder som ska vidtas i händelse av ett inträffat terrorattentat med teori, diskussioner och praktiska övningar. Målet är att alla poliser som har ett behov ska genomföra utbildningen.

– Svensk polis har aldrig varit så väl förberedd och välutbildad på att möta ett hastigt uppkommet hot som idag. Förutom Polkon genomförs en mängd olika utbildningsinsatser för att kunna hantera terrorism. Några exempel är utbildningar för att upptäcka radikalisering och ledning vid terrorhändelser, säger Stefan Hector.

I region Stockholm, som har ett stort behov av poliser som är utbildade i terrorhändelser, finns heller inga planer på att ställa in utbildningar.

− Polkon är en prioriterad utbildning. Det kan finnas några enskilda undantag men de poliser i yttre tjänst som är i behov av denna utbildning har genomgått den eller kommer att få den. Det finns inga planer på en ambitionsminskning, säger Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef.

Polkon-utbildningen genomförs med hjälp av poliser som utbildas till instruktörer. I ett av polisområdena i region Stockholm är utbildningsmålet för personal i yttre tjänst redan uppfyllt och under hösten utbildas därför endast instruktörer. I övrigt genomförs utbildningen enligt tidigare beslutad plan.

– Sedan flera år pågår dessutom en omfattande utbildningsinsats delvis utanför Polkon kring terrorbekämpning i region Stockholm, säger Pia Sjunnegård Dahlbom.

Enligt interna föreskifter ska fortbildningen genomföras 48 timmar per år och medarbetare. Region Stockholm har dock efter att ha inventerat behovet genomfört 24 timmar under 2017 eftersom det parallellt genomförs andra utbildningar inom konflikthanteringsområdet. Under 2018 och framåt är ambitionen att genomföra minst 48 timmar per år.

Läs mer om polisens satsningar mot terrorism: Obekväma beslut krävs

Till toppen