Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen deltar i Almedalen

Liksom förra året arrangerar Polismyndigheten i samarbete med fem andra myndigheter en gemensam seminariedag för rättsväsendet i Almedalen. Utöver detta kommer representanter från Polismyndigheten att delta i olika seminarier och debatter.

Rättsväsendets gemensamma seminariedag arrangeras av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Brå, Kriminalvården, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndig-heten. Det övergripande temat är "tillsammans för rättssäkerhet, trygghet och demokrati". Tanken med dagen är att berätta om myndigheternas gemensamma arbete för att skapa trygghet, rättsäkerhet och demokrati. I år ska myndigheterna prata om terrorism, utsatta områden, nätbrottslighet samt rättsväsendets framtid.

Moderatorer för de fyra seminarierna under rättsväsendets dag är Gabriella Ahlström och Jens Orback.

Ordning och säkerhet

Region Stockholms arbete i Almedalen syftar till att de som besöker eller medverkar vid några av Almedalens cirka 500 allmänna sammankomster ska känna att de genomförs under trygga former. Arbetet anpassas utifrån kända förutsättningar och samverkan sker med Säkerhetspolisen, Nationella avdelningen och region Gotland.

– Vårt arbete vid dessa tillfällen är att se till att sammankomsterna kan genomförs utan allvarliga störningar och att de som vill uttrycka sin åsikt ska kunna göra det, säger Annika Eriksson, kommenderingschef.

Polisens program för Almedalen 2017.pdf

Kommederingen i Almedalen

Program för rättsväsendets dag den 4 juli

Terrorism i Sverige – hur ser hotet ut?

Dag: 4/7 9.00–10.00
Plats: Wisby Strand, lokal Wisby
Medverkar från Polismyndigheten: Magnus Sjöberg, Biträdande Chef, Nationella taktiskta rådet. Mer om arrangemanget.

Hur arbetar rättsväsendet i särskilt utsatta områden?

Dag: 4/7 11.00–12.00
Plats: Wisby Strand, lokal Wisby
Medverkar från Polismyndigheten: Carolina Paasikivi, Polisområdeschef Stockholm Syd. Mer om arrangemanget.

Nätbrottslighet – 100 sätt att bli lurad på internet

Dag: 4/7 14.00–15.00
Plats: Wisby Strand, lokal Wisby
Medverkar från Polismyndigheten: Nina Jelver, Analytiker, Nationellt
bedrägericentrum. Mer om arrangemanget.

Rättsväsendets framtidsfrågor

Ett samtal med myndighetschefer från rättsväsendet.
Dag: 4/7 16.00–17.00
Plats: Wisby Strand, lokal Wisby
Medverkar från Polismyndigheten: Dan Eliasson, Rikspolischef.
Mer om arrangemanget.


 

Till toppen