Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Var och när sker bostadsinbrott?

Under sommaren sker historiskt sett flest bostadsinbrott. Under juli månad brukar bostadsinbrott öka och statistiskt sett toppar bostadsinbrotten mellan augusti och oktober.

Polisen följer samhällets händelseutveckling och har så gjort under många år. Utifrån den erfarenhet görs en prognos om hur mycket exempelvis inbrott som kan tänkas inträffa i regionen. Materialet ger en indikation om när i tid som inbrotten kan komma att ske men också indikation om det finns särskilda områden som drabbas oftare än andra.

I år så har anmälningar om bostadsinbrott följt prognosen med undantag för april månad, då vi i region Nord drabbades i högre utsträckning än tidigare år. Vanligast är att bostadsinbrott sker fredag och lördag och då oftast mellan klockan 10.00 och 18.00. Under 2017 har polisområde Västerbotten varit värst drabbad med 139 anmälningar om bostadsinbrott. Polisområde Norrbotten kommer tätt efter med 130 anmälningar om bostadsinbrott följt av polisområde Västernorrland med 109 anmälningar och polisområde Jämtland med 40 anmälningar om bostadsinbrott. Historiskt sett från 2013 fram till 2017 är polisområde Västernorrland hårdast drabbad av bostadsinbrott.

Brotten sker ofta i anslutning till större vägar som E4 eller E45 och ofta drabbas samma område flera gånger.

- Ibland kan det gå två år men så drabbas samma område som tidigare haft inbrott, säger Anders Norberg, polisinspektör vid brottsamordningen region Nord. Det kan till och med röra sig om samma hus, fortsätter han.

Det är dock svårt att förutse var inbrotten kommer att ske men om det är något område som är extra utsatt kan grannsamverkan vara ett effektivt sätt att minska inbrotten i närområdet.

- Det handlar om att man stör eventuella gärningspersoner och gör dem synlig vilket minskar benägenheten att begå brott på just den platsen, säger Anders Norberg.

Ofta begås ett inbrott genom att gärningspersonen eller gärningspersonerna går in i ett hus via en bakväg som exempelvis en altandörr och ofta är det som är tillgripet sådant som är lätt att ta med sig men som har ett lite högre värde, exempelvis guld.

- Om man har smycken av större värde bör man fundera på hur man förvarar dem, ofta har även kassaskåp som man har hemma blivit uppbrutna så då kan det vara bättre med ett bankfack, säger Anders Norberg.

Anders poängterar att det också är av vikt att man dokumenterar sina värdeföremål genom foton och märkning så att gods kan spåras till dess rätta ägare. Det händer att polisen beslagtar gods vid gripanden och kontroller eller att utländsk polis hör av sig med foton på beslagtagna smycken som anträffats utomlands, då är det till god hjälp om det finns dokumenterat.

- Idag är det så lätt att fotografera sina värdeföremål med sin mobiltelefon, vilket kan vara till stor hjälp när vi ska lagföra gärningspersoner, säger Anders Norberg.

När du reser bort, tänk på att:

• meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest.
• be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull och signalerar att ingen är hemma.
• ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.
• ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum.
• undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest.
• undvik att skriva på sociala medier som Facebook, Twitter eller i din blogg att du är bortrest.
• vidarekoppla eventuellt telefonen.

Du som bor i villa och radhus, be någon om hjälp med att:

• klippa gräsmattan om du är bortrest länge.
• hänga sin tvätt på din torkställning.
• skotta snö och göra fotspår i snön vid huset.
• slänga sopor i din soptunna ibland.
• parkera sin bil på din uppfart ibland så huset ser bebott ut.

Källa statistik: Polisens egen statistik.

Till toppen