Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ändrade rutiner har förbättrat utredningsresultatet

Jourutredningen i Skaraborg har inneburit ett effektivare arbetssätt för att genomföra utredningar.

Att förbättra utredningsresultaten är ett av polisens mål med den nya organisationen. I Skaraborg har införandet av jourförundersökningsledare med egna utredningsresurser inneburit att kvalitén på utredningarna höjts och att flödet förbättrats. Beslut och utredningsåtgärder kan tas snabbare än tidigare vilket resulterat i ett förbättrat utredningsresultat.

Jourförundersökningsledningen är placerad i Skövde tillsammans med en jourgrupp på fyra personer. Gruppen är frikopplad från andra ärenden. Funktionen är placerad i Skövde men jobbar för hela Skaraborg. Eva Karlsson är gruppchef och hon är nöjd med den nya organisationen men ser även möjligheter till förbättringar.

– Det är bra för verksamheten att vi sitter på ett ställe och jobbar för hela Skaraborg. Organisationen är inte större än att vi vet känner personerna som ska ta emot ett ärende som ska utredas vidare.

En skillnad mot tidigare är att åtgärder och beslut tas tidigare i utredningen. Jouren har som uppgift att snabbt göra utredningsåtgärder som gör att ärendet kan skrivas av eller att skriva utredningsdirektiv om utredningen ska gå vidare till annan enhet.

– Ju tidigare vi vidtar rätt utredningsåtgärder ju mer effektivt använder vi våra resurser. En utredning startar med en anmälan så redan där måste det bli rätt.

Många anmälningar skrivs av personalen i ingripandeverksamheten och en förutsättning för att bedriva en effektiv utredning är att anmälan är komplett och har rätt innehåll.

– Tillsammans med personal i yttre tjänst förbättrar vi åtgärderna polisen genomför i samband med att de tar upp en anmälan. Det kan handla om att säkra spår, höra vittnen och ta med tillräcklig med uppgifter för att jour-fu ledaren ska kunna besluta hur utredningen ska bedrivas vidare.

Med den nya organisationen renodlas vilka ärenden som går vidare till utredningsgruppen på lokalpolisområdet. Många brott av enkel beskaffenhet utreds eller skrivs av direkt och behöver inte belasta utredningen. De brott som ska utredas vidare får tydliga utredningsdirektiv.

Helena Trolläng är polisområdeschef i Skaraborg och hon är glad att utredningsresultaten vänt.

– Min analys av det är att vår nya jourutredningsprocess gör att vi hanterar ärenden snabbare i dag och att vi dessutom är mannade på rätt sätt genom hela utredningsprocessen, säger Helena Trolläng.

Klicka på statistikbilden ovan för en större version.

Till toppen