Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Bostadsinbrotten kan halveras

Polisen ska göra som de redan gör, med samma resurs, men på ett bättre och effektivare sätt.

I arbetet med att ta fram ett digitalt metodstöd för bostadsinbrott har Göran Landvall vid Utvecklingscentrum Syd, UC Syd, och ansvarig för arbetet med metodstödet tillsammans med regionalt införande ansvariga för bekämpning av bostadsinbrott tagit fram en nationell lägesbild gällande bostadsinbrott.

Lägesbilden har delgetts samtliga polisregioner och är överlämnad till nationella operativa avdelningen, Noa, för fortsatt hantering i särskild ordning, innan den föredras i nationella operativa ledningsgruppen.

Lägesbilden innehåller en övergripande beskrivning om hur det ser ut i Polismyndighetens organisation avseende arbetet med seriebrottslighet i allmänhet och bostadsinbrott i synnerhet, samt hur gärningsmannamiljön är organiserad.

I samband med lägesbilden har det tagits fram ett antal rekommendationer kring hur polisen bör arbeta med bostadsinbrott för att nå det önskade läget med en halvering av antalet bostadsinbrott.

− För att uppnå det önskade läget om en halvering av antalet bostadsinbrott behövs inte en mängd nya resurser. Vi ska göra det vi redan gör, men på ett bättre och effektivare sätt. Metoderna har vi och flera av dem finns upptagna i det digitala metodstödet för bostadsinbrott, säger Göran Landvall, nationellt sakkunnig på bostadsinbrott vid UC Syd.

Även rekommendationerna är överlämnade till Noa för fortsatt hantering.

Till toppen