Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Förnyat medborgarlöfte i Angered ska öka tryggheten i offentliga miljöer

I dag presenterar polisen och stadsdelsförvaltningen sitt tredje medborgarlöfte för invånarna i Angered. Den här gången utlovas aktiviteter för att öka tryggheten i offentliga miljöer, särskilt i Angereds centrum.

Fler poliser utlovas i Angereds centrum.

Otrygghet i offentliga miljöer är ett problem som Angeredsborna har lyft fram i trygghetsundersökningar och i samtal med polisen och stadsdelsförvaltningen. Främst handlar det om nedskräpning och påverkade personer som skapar otrygghet. Angereds centrum är en viktig knutpunkt i stadsdelen där många människor rör sig varje dag, därför kommer insatserna att koncentreras dit.

– Vi har lyssnat på invånarna som haft tydliga önskemål om att vi förstärker det trygghetsskapande arbetet runt torg och platser där många människor möts.  Det blir vårt fokus under kommande år i samverkan med stadsdelsförvaltningen och fastighetsförvaltarna, säger kommunpolisen Fredrik Lennartsson. 

Utlovade aktiviteter under kommande år


• Fler poliser i Angered centrum som fotpatrullerar på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider vid minst hundra tillfällen. (Polis)
• Riktade insatser i och omkring Angered centrum i syfte att förebygga och utreda narkotikabrott. (Polis)
• Att aktivt ta kontakt med personer som missbrukar eller är påverkade i och omkring Angered centrum. Genom motiverande samtal erbjuda stöd och behandling för att ta sig ur missbruk. (Stadsdelsförvaltning)
• Städning i och omkring Angered centrum fem dagar i veckan och att ta bort klotter inom 24 timmar. (Fastighetsförvaltare samt Park- och naturförvaltningen)

Om medborgarlöftet
Medborgarlöftet är ett åtagande som polisen och Angereds stadsdelsförvaltning gör till invånarna. Löftet innebär konkreta aktiviteter för att minska ett utpekat problem som får ett särskilt fokus i samverkansarbetet. Problemet som valts ut bygger bland annat på vad boende i Angered har framfört i trygghetsundersökningar och i medborgardialoger. Medborgarlöftet är en del av Trygg i Angered – ett långsiktigt samverkansarbete mellan polisen i nordost, Angereds stadsdelsförvaltning och invånarna

Till toppen