Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Månadens verksamhetsuppföljning

Polisens satsning mot brottsaktiva börjar ge resultat. Antalet personer med fler än fyra brottsmisstankar har minskat med 12 procent senaste månaden.

Resultatet bygger på ett utvecklat arbetssätt mot brottsaktiva och stöds av ett nytt it-stöd som gör det enklare att se om någon misstänks för brott i olika delar av landet. Ofta har brotten lågt straffvärde, det handlar till exempel om skadegörelse, stölder, snatterier, trafikbrott och narkotikabrott.

− Det här gynnar alla brottsutsatta. Vi kan nu samordna alla aktiva misstankar som riktas mot en individ och redovisa det till åklagare vid ett tillfälle. Det spar tid och ger ett bättre utredningsresultat, säger Mats Löfving, chef för polisens Nationella operativa avdelning.

Antalet brottsaktiva – personer med fler än fyra brottsmisstankar i polisens register – har under perioden 15 maj-12 juni minskat från 8 040 till 7 060 personer.

Läs mer: Samarbete över gränserna fällde storbedragare

Ökad brottsuppklaring

Samtidigt visar polisens verksamhetsuppföljning att årets trend med fler redovisade ärenden till åklagare håller i sig. Fram till maj har antalet ärenden som redovisas ökat med två procent. Ökningen består framför allt av trafik- och narkotikabrott.

− Det viktigt att vi jobbar aktivt mot trafikförseelser och narkotika. Dessa brott skapar otrygghet för många i samhället. Genom våra medborgarlöften, som bygger på dialog med allmänheten, vet vi också att många efterfrågar detta aktiva polisarbete, säger Mats Löfving.

Fler våldtäkter klaras upp

Polisens utvecklingsarbete riktas nu bland annat mot att öka redovisningen till åklagare för brott mot person, till exempel sexualbrott och misshandel. En positiv utveckling är att antalet redovisade ärenden för våldtäkter har ökat från 253 till 297 ärenden för perioden januari till maj i år jämfört med samma period förra året. En ökning med 17 procent

− Det är bra, men mycket återstår på andra områden. Vi arbetar hårt för att utveckla arbetsmetoderna och öka kompetensen i arbetet mot bland annat våldtäkter, brott i nära relationer och våld mot barn, säger Mats Löfving.

Verksamhetsresultat hittills i år

I polisens verksamhetsuppföljning, som redovisas varje månad, dras följande slutsatser om resultatutvecklingen januari till maj i år jämfört med samma period förra året:

• Antalet ärenden redovisade till åklagare har sammantaget ökat. Ökningen består framförallt av trafik- och narkotikabrott som till största delen utgörs av s.k. ingripandebrott. Även antalet redovisade ärenden av våldtäkter (både försök till och fullbordade) har ökat. För övriga brottskategorier har antalet redovisade ärenden sammantaget inte ökat jämfört med förra året.

• Ärendebalanser och genomströmningstider ligger fortsatt på höga nivåer, även om ärendebalanserna sjunkit sedan årsskiftet. Det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra resultaten inom utredningsverksamheten fortsätter för att öka antalet redovisade ärenden avseende bland annat brott mot person.

• Antalet medborgarlöften ökar och finns nu i nästan alla kommuner. Arbetet med att stärka den polisiära närvaron i lokalsamhället fortsätter.

Läs hela redovisningen:Polisens verksamhetsuppföljning

Till toppen