Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Nytt särskilt utsatt område i Malmö – Nydala – Hermodsdal - Lindängen

Polisen har länge haft området under luppen och vi riktar redan extra polisresurser dit.

Polisen har tagit fram en fördjupad kunskapsrapport om problematik i utsatta områden i Sverige. Rapporten utgör en fördjupning från den förra rapporten om utsatta områden som publicerades i december 2015.

Rapporten ger polisen en aktuell bild av problematiken i de utsatta områdena, orsakerna samt utvecklingen av dem. Rapporten pekar också på att några områden särskilt utmärker sig. Dessa områden benämner polisen som särskilt utsatta områden.

Sverige har sedan 2015 års rapport 14 särskilt utsatta områden, i den nya rapporten har det tillkommit ytterligare nio. Att dessa områden tillkommit beror mycket på att polisen har en bättre fördjupad kunskap om problematiken, snarare än att läget i alla delar har försämrats. Polisen har skaffat sig bättre kunskaper om områdena och bedömer att fler områden än tidigare uppfyller kriterierna för särskilt utsatta områden.

Malmö har sedan tidigare två särskilt utsatta områden, Södra Sofielund (Seved) och Rosengård. Här se polisen positiva effekter av de insatser som riktat mot gängkriminella och där nu ett antal av dem är förvarstagna i avvaktan på rättegång. Detta tillsammans med polisens ökade synlighet i områdena har medfört att det blivit lugnare. De positiva effekterna syns också i polisens trygghetsmätning som visar att otryggheten har minskat i områdena. Polisen kommer fortsättningsvis att rikta insatser till de två områdena vilka även i den nya rapporten är upptagna som särskilt utsatta. Det nya i rapporten är att Malmö har fått ett nytt särskilt utsatt område, Nydala – Hermodsdal – Lindängen.

- Det här kommer inte som en överraskning för oss, polisen har länge haft området under luppen och vi riktar redan extra polisresurser dit för särskilda insatser riktade mot kriminella individer och konstellationer, säger Stefan Sintéus, polismästare i Malmö.

Malmöpolisen har också riktat områdespoliser till Nydala – Hermodsdal- Lindängen i syfte att arbeta långsiktigt med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

- Vi har också ett medborgarlöfte i området där vi tillsammans med kommunen, näringslivet och civilsamhället lovar 69 åtgärder för ett tryggare stadsdelsområde med minskad brottslighet. Men vi behöver göra mer, säger Stefan Sintéus.

För att bli mer effektiv i brottsbekämpningen tittar Malmöpolisen på nya metoder som visat sig framgångsrika på andra platser i världen.

- En metod som vi fastnat för och som vi har för avsikt att pröva i Malmö, är den evidensbaserade metoden Ceasefire, som visat sig mycket framgångsrik i USA. Att vända utvecklingen kommer att ta tid, men vi tror mycket på den här metoden. Vi har ett långt arbete framför oss och det måste ske i samverkan mellan polisen och övriga samhället så som vi till exempel arbetar i våra Medborgarlöften, säger Stefan Sintéus.

För polisen är det viktigt med nära samarbete med kommunen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. I maj 2017 upprättade polisområde Malmö och Malmö stad en ny samverkansöverenskommelse med tillhörande verksamhetsplan som pekar ut prioriterade områden för gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser under de två kommande åren.

- Huvudsyftet med den är att utveckla, inte enbart Nydala – Hermodsdal – Lindängen till att bli ett trygg och säkert stadsområde att bo och vistas i, utan hela Malmö, avslutar Stefan Sintéus.

Fakta

Mer om särskilt utsatta områden

Medborgarlöfte
Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett specifikt område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarnas kunskap om sitt område tillsammans med polisens och andra aktörers lägesbilder ger en bra sammantagen bild över var och till vad polisen, kommunen och andra samhällsaktörer ska rikta sina resurser mot. Det är utifrån denna lägesbild ett medborgarlöfte upprättas.

Läs mer om polisens Medborgarlöften

Ceasefire
Ceasefire är en amerikansk evidensbaserad metod som utvecklats av David Kennedy, professor i kriminologi. Metoden syftar till att bryta kriminella individers och konstellationers kriminella gärningar med särskilt fokus på dödligt våld. Metoden anpassas nu till svenska förhållanden och är klar att börja användas i Malmö mot slutet av året.

Samverkansöverenskommelsen
Malmö ska vara en trygg och säker stad att bo och vistas i. För att uppnå det samverkar polisområde Malmö och Malmö stad genom en samverkansöverenskommelse för ett tryggare Malmö. Arbetet bedrivs långsiktigt och uthålligt.

Läs mer om samverkansöverenskommelsen

Till toppen