Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

På söndag är det match mellan J-Södra och IFK Göteborg

På söndag den 2 juli spelar J-Södra hemmamatch mot IFK Göteborg på Stadsparksvallen i Jönköping.

Polisen, Jönköpings kommun, Räddningstjänsten och Jönköpings Länstrafik är några av de aktörer som tillsammans med J-Södra arbetar för att matchen ska bli en publikfest med fokus på fotbollen. En viktig pusselbit i arbetet är att på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt hantera den stora mängden fotbollsintresserade som ska ta sig till och från Stadsparksvallen. Samtidigt tas hänsyn till att påverkan ska bli så liten som möjligt för de boende i Jönköping.

Förändringar i trafiken under söndagen
Det kommer att vara parkeringsförbud på Hallmansvägen mellan 12-18 den 2 juli.

Lämna bilen hemma
Besökare till matchen uppmanas till att, om möjligt, lämna bilen hemma och istället gå, ta cykeln eller åka buss till matchen.

Förebyggande arbete mot ordningsstörningar
Många människor på en begränsad yta innebär också att det finns risk för ordningsstörningar. Det är arrangören, J-Södra, som ansvarar för ordningen inne på Stadsparksvallen och på de platser som ligger i direkt anslutning till arenan. Det kommer att finnas ordningsvakter på plats och polisens uppgift är att tillsammans med arrangören arbeta för ett tryggt och säkert arrangemang. Polisen kommer arbeta förebyggande för att förhindra ordningsstörningar i närhet till arenan och runt stadskärnan.

Så arbetar polisen brottsförebyggande vid ordningsstörningar under idrottsevenemang

Polisen arbetar utifrån fyra konfliktreducerande principer:
1. Kunskap
Polisens arbete behöver vara kunskapsbaserat. Vid ett idrottsevenemang innebär det att ha kunskap om olika grupperingar som förväntas delta och underlätta för dem att nå sitt mål – i det här fallet att se på fotboll.
2. Underlättande
Målet är att underlätta för alla som vill kunna se på matchen. Men att underlätta kan ibland innebära att begränsningar blir nödvändiga. Att göra en trafikomläggning kan ses som en begränsning men samtidigt också ett underlättande för att så många som möjligt på ett tryggt och säkert sätt ska kunna se på fotboll.
3. Kommunikation
Polisen arbetar aktivt med kommunikation för att skapa relationer till deltagare i ett evenemang vilket lägger en grund för ett fortsatt konfliktförebyggande arbete. Kommunikationen bör ske under alla skeden av en insats och den kan ha särskilt stor betydelse när ett lugnt läge börjar övergå till ett oroligare.
4. Differentiering
Väldigt få söker våld. Att snabbt skilja ut ordningsstörare från dem som enbart vill se på fotboll är viktigt för att inte andra ska dras in i konflikten.

Till toppen