Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisens rapport om utsatta områden

Idag presenteras polisens nationella lägesbild om utvecklingen i utsatta områden. Totalt omfattas 61 områden i landet, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta.

Rapporten är en fördjupning av förra årets lägesbild. Rapporten presenterar en bild av problematiken, orsakerna och utvecklingen i de utsatta områdena i Sverige. Syftet är bland annat att få en samlad nationell lägesbild över vilka områden som är utsatta för att därefter kunna prioritera polisens resurser där de behövs som mest. Ett annat syfte med rapporten är att synliggöra situationen och problemen för andra berörda myndigheter och samhällsaktörer så man ska kunna agera gemensamt mot problematiken.

– Det är viktigt att vi inser allvaret och vidtar åtgärder – tillsammans. Det här är inget polisen kan lösa på egen hand, säger Dan Eliasson, rikspolischef.

Fler särskilt utsatta områden

Antalet områden som bedöms som särskilt utsatta är fler i den här rapporten jämfört med den förra rapporten.

– Det beror främst på att vi nu har en fördjupad kunskap om problematiken i dessa områden, snarare än att läget har försämrats sedan förra året, säger Linda Staaf, underrättelsechef på nationella operativa avdelningen som ansvarar för att sammanställa rapporten.

– Vi ser en positiv utveckling i några områden men det tar lång tid att skapa en hållbar social utveckling i ett utsatt område, säger Dan Eliasson, rikspolischef.

Stävja gängkriminalitet och bygga relationer

Polisen fokuserar på olika sätt att stävja gängkriminaliteten i områdena, att beslagta vapen och narkotika och samtidigt bygga relationer och skapa trygghet genom ökad närvaro.

Polisen har de senaste åren ökat sin närvaro i de mest utsatta områdena, tillsatt kommun- och områdespoliser, haft riktade insatser samt genomfört medborgardialoger med medborgarna. Flera trygghetsskapande arbeten pågår, såsom samarbete med lokaltrafiken och bostadsbolagen, trygghetsvandringar där den fysiska miljön kontrolleras, nattvandringar och vuxenvandringar, grannsamverkan, sociala insatsgrupper etcetera.

– Det finns många goda krafter i dessa områden som gör fantastiska insatser och förtjänar att uppmärksammas. Vi vill ytterligare stärka vår samverkan med dessa och andra samhällsaktörer, säger Dan Eliasson.

Prioriteras i fördelningen av polisresurser

Utifrån rekommendationerna i rapporten har rikspolischefen fattat beslut om åtgärder.

– De särskilt utsatta områdena kommer att vara prioriterade i vår fördelning av polispersonal de kommande åren, säger Dan Eliasson. Samtidigt ska vi ha fokus på utvecklingen i de andra områdena och säkerställa att vi använder de metoder och verktyg vi har för att bekämpa brottsligheten effektivt.

I samtliga 61 områden ska treåriga handlingsplaner nu upprättas. I dessa ska regionerna bland annat redogöra för de viktigaste utmaningarna, vilka åtgärder som kommer att vidtas och hur man ska genomföra resursförstärkningen till områdena. En första redovisning ska ske i september i år. Satsningar görs även för att förbättra arbetsmiljön för de polisanställda.

– De poliser som arbetar i de här områdena har en tuff arbetsmiljö. Rutiningripanden leder ofta till hotfulla situationer. Trots satsningar på utrustning, utbildning och lönetillägg tycker många poliser att priset för att arbeta i områdena är väl högt. Ambitionen att öka antalet poliser i dessa områden är därför helt nödvändig också för att säkra en godtagbar arbetsmiljö, säger Dan Eliasson.

Rapporten är sammanställd av underrättelseenheten vid nationella operativa avdelningen. Information och erfarenheter har också inhämtats från till exempel Malmö Högskola och Brottsförebyggande rådet, Brå.

Rapporten: Utsatta områden – Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen

Tidigare rapport: Lägesbild av utsatta områden 2016 

Debattartikel av rikspolischefen om rapporten
 

Till toppen