Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Så här har vi arbetat med medborgarlöftet i Vingåkers kommun

Polisen och Vingåkers kommun arbetar gemensamt för att införliva de medborgarlöften man åtagit sig. Här är en sammanfattning av polisens arbete med medborgarlöftesarbetet i Vingåker mellan januari och sista april 2017.

Lokalpolisområde Katrineholm (Flen, Katrineholm och Vingåkers kommun) har sedan den 1 januari ett s.k. medborgarlöfte i Vingåker kommun med målsättningen att arbeta mot aggressiv körning, felaktigt trafikbeteende och kontroll av förares nykterhet i tätorten Vingåker under kvällstid.

Medborgarlöftet är något som polisen åtar sig att göra för att komma tillrätta med ett problem som medborgarna upplever i sin vardag.

Årligen genomförs s.k. tertialuppföljningar där polisen redogör hur det går i arbetet med medborgarlöftena. Var fjärde månad görs en sammanställning av vilka insatser vi inom polisen har gjort beträffande medborgarlöftena.


• Under perioden har polisen genomfört drygt femtio trafikkontroller i tätorten Vingåker. Fokus har varit på hastigheten, felaktigt beteende samt nykterheten. Resultatet har blivit rapporter inom samtliga kategorier. Nio personer har blivit rapporterade för brotten olovlig körning eller ratterfylleri under den här perioden.
• Vingåkers kommun har arbetat aktivt med en säkrare trafikmiljö. Kommunen har delgivit polisen trafikmätningar som gjorts.
• Till hösten planeras en trygghetsvandring.
• Polisen och kommunen har vid två tillfällen genomfört medborgardialoger i tätorten Vingåker under mars månad.

Till toppen