Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Samarbete över gränserna fällde storbedragare

Mannen lurade folk över hela Sverige. Döms till fängelse efter nationell ärendesamordning.

Från Bollnäs i norr till Helsingborg i söder lurade den 33-årige mannen under ett års tid en rad personer som lagt ut saker till försäljning på Blocket. När varorna skulle betalas visade mannen köparna när han gjorde en banköverföring till deras konton. Det fanns bara en hake – inga pengar fanns på mannens konto, vilket innebar att överföringarna senare återkallades och säljarna aldrig fick några pengar. På det sättet kom mannen över allt från datorer och motorcrossar till gitarrer och mobiltelefoner utan att betala för varorna.

Polismyndighetens nationella strategi för att arbeta mot brottsaktiva, som antogs i januari 2016, innebär bland annat att om en individ har flera brottsmisstankar ska detta utlösa en aktivitet från polis eller åklagare, till exempel beslut om att hämta in den misstänkte till förhör. Ett av syftena med strategin är att avbryta pågående brottslighet.

- Bedragarnas brottslighet är inte geografiskt avgränsad. Det görs anmälningar runt om i hela landet och vi ska bli bättre på att samordna misstankarna och vara mer offensiva mot de brottsaktiva, säger kommissarie Tommy Lindén, som också är med i den nationella utredningssamordnargruppen.

Region Syd tog ledartröjan
Den första anmälan gällande den 33-årige mannen upprättades i Helsingborg, och när de lokala utredningsåtgärderna var vidtagna i de övriga regionerna där mannen var misstänkt för brott, tog region Syd och den regionala bedrägerisektionen i Helsingborg på sig ansvaret att samordna alla misstankar. Anders Cato, förundersökningsledare på regionala bedrägerisektionen och den som samordnat ärendena, begärde in alla ärenden från hela Sverige för att få en helhetsbild och började sortera ut vilka ärenden som skulle hanteras. I vissa fall var ärendena inte riktigt klara och han fick invänta kompletterande åtgärder vid de överlämnande enheterna.

- Att samordna misstankar nationellt och samarbeta i hela Sverige som vi gjorde nu är ett relativt nytt och ovanligt drag. Vi hade satt upp ett gemensamt mål och det viktiga var att någon tog ledartröjan, säger Anders Cato.

I samband med att en husrannsakan genomfördes i ett annat ärende som mannen var misstänkt för greps han i sin bostad i Västerås. I bostaden hittades gods som mannen kommit över genom bedrägerier. Efter att mannen anhållits av åklagare transporterades han till Helsingborg, där han sedan suttit häktad fram till dess att domen kom den 31 maj.

- Avsätter man tillräckligt med resurser och ser till att vi  kraftsamlar får vi en brottsaktiv individ dömd. Vi har fått bort honom från gatan och han kommer inte att begå brott på ett tag, säger Anders Cato.

Framtidens strategi
Att vid ett enskilt tillfälle redovisa alla misstankar till åklagaren, och på så sätt säkerställa relevanta påföljder, är en central del i Polismyndighetens strategi mot brottsaktiva.

Den 33-årige mannen är en av de första brottsaktiva som hanterats inom ramen för den nya strategin. Han åtalades och dömdes på 15 punkter till ett års fängelse för bedrägeri. Tommy Lindén hoppas att polisen i framtiden ska kunna samordna misstankar för ett stort antal brottsaktiva individer på både lokal och nationell nivå.

- Detta är en strategi som polisen ska arbeta utifrån framöver. Det gäller att få genomslag och att ha en uthållighet. Vi vet att det är ett fåtal individer som begår ett stort antal brott. Genom att strategiskt och strukturerat identifiera de brottsaktiva som begår flera brott kan vi avbryta den pågående brottsligheten och förebygga ytterligare brott, säger Tommy Lindén.

 


 

Till toppen