Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Arbetsmiljöverket beslutar att upphäva skyddsstopp

Idag, fredag, vid lunchtid beslutade Arbetsmiljöverket att häva de skyddsstopp som gällde för brukande och vistelse på Polismyndighetens inomhusskjutbanor samt brukande av övningsammunitionen Speer Clean Fire vid övriga inomhusskjutbanor.

Detta då Arbetsmiljöverket inte bedömde att det förelåg allvarlig och omedelbar risk för liv och hälsa.

Polismyndigheten vidtar nu följande åtgärder


Kontroll av att de obligatoriska ventilationskontrollerna, OVK, har gjorts ska genomföras. De LISA-anmälningar som finns i myndighetens register ska gås igenom. Detta för att identifiera vilka andra inomhusskjutbanor som är aktuella för en fördjupad kontroll och vidare utredning. Detta kan leda till ytterligare stängningar av inomhusskjutbanor.

Vid de inomhusskjutbanor där personal rapporterat problem ska ansvarig för skjutbanan begränsa det antal personer som vistas på skjutbanan samt tiden de vistas där. Det är angeläget att säkerställa att lokalen ventileras enligt gällande rutiner. Vidare ska golv- och väggbeläggningen inventeras, utvärderas och vid behov åtgärdas.

Vid skjutning på inomhusskjutbanor gäller att säkerställa att ventilationen är påslagen och fungerar. Personal som upplever problem vid skjutning ska:

- Avbryta övningen

- Lämna skjutbanan

- Ventilera lokalen

- Upprätta anmälan i LISA enligt nedan för att myndigheten ska kunna identifiera de skjutbanor där problem upplevs.

De skjutinstruktörer som tillhör Kompetenscentrum kommer att genomgå en hälsokontroll för att säkerställa att de inte skadats av arbetet vid skjutbanan. Skulle det visa sig att det föreligger skador kommer övrig personal som arbetar vid inomhusskjutbanorna också erbjudas en hälsokontroll.

Det finns anledning att påminna om att de regler och rutiner som gäller vid städning av skjutbanor ska följas.

Inomhusskjutbanan i kvarteret Kronoberg


För inomhusskjutbanan i kvarteret Kronoberg i Stockholm gäller tillsvidare nyttjandeförbud tills dessa att kontroller, utvärdering av situationen och uppdatering av rutiner skett.

Arbetsgrupp


En projektgrupp är bildad för att hantera både de omedelbara som långsiktiga åtgärderna. Långsiktigt så ska det tas fram åtgärder för samtliga inomhusskjutbanor inom Polismyndigheten.

LISA-anmälningar


Samtliga incidenter som inträffar vid skjutning på inomhusskjutbana ska enligt regelverket rapporteras i LISA-systemet.

Av anmälan ska framgå

- Totalt antal skyttar

- Antal skyttar som upplever besvär och typ av besvär

- När och var incidenten inträffade

- Ungefär efter hur lång tid problem upplevdes

Detta är angeläget för att Polismyndigheten ska kunna identifiera och åtgärda de inomhusskjutbanor som behöver åtgärdas.

Till toppen