Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Trefaldigt medborgarlöfte i Kungälv

Idag presenteras Kungälvs första medborgarlöfte för invånarna. Det handlar om trafikproblem och narkotika. Kungälvs polisstation ska också öppnas fem dagar i veckan.

Det är polisen och Kungälvs kommun som presenterar sitt medborgarlöfte som till stor del bygger på kommuninvånarnas synpunkter.

– Fortkörning, störande mopedåkning och epatraktorkörning samt narkotika är problem som Kungälvsborna lyft fram i de cirka 400 medborgardialoger vi har gjort. Dessutom tycker många att det är viktigt att kunna besöka sin lokala polisstation, säger kommunpolisen Anna Åberg. 

– Ett viktigt område är narkotikaproblematiken bland unga. Idag har ungdomar en mer liberal inställning till narkotika jämfört med tidigare och det är lätt att få tag i droger. Våra invånare vill att vi jobbar mer med att förebygga och förhindra att ungdomar fastnar i missbruk, säger Robert Andersson, samordnare för Trygg i Kungälv.
 
Det här lovar polisen och Kungälvs kommun under kommande år:

För att minska trafikproblem lovar vi:
• Minst tjugo trafikkontroller med fokus på hastighet, störande mopedåkning och epatraktorkörning vid platser och tider som invånarna föreslår. (Polis)
• Utskick av brev om laglig och säker mopedåkning till föräldrar med ungdomar som fyller 15 år. (Kommun)

För att minska narkotikaproblem lovar vi:
• Minst åtta narkotikainsatser med inriktning mot ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. (Polis)
• Utskick av brev om narkotikaproblematik till föräldrar till ungdomar mellan 12 och 18 år. Informationen omfattar även hur man kan få stöd av kommunen. (Kommun)
• Att föräldrar till ungdomar i skolår 8 bjuds in till möte på respektive skola i syfte att få information om narkotikasituationen i kommunen och hur man kan motverka att ungdomarna använder narkotika. (Kommun)

För att öka tillgängligheten till polisen lovar vi:
• Att polisstationen i Kungälv ska öppnas och vara tillgänglig för invånarna fem dagar i veckan. (Polis)

Medborgarlöftet – en del av Trygg i Kungälv
Medborgarlöftet är en del av Trygg i Kungälv – en långsiktig satsning där polisen, kommunförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i kommunen utifrån en gemensam lokal lägesbild.

Till toppen