Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Vad gäller för trottoarpratare i Luleå?

Under vecka 25 kommer polisen i samarbete med Luleå kommun att genomföra en inspektions- och informationsrunda i Luleå centrum.

Inspektion av offentlig plats
Om du vill använda offentliga platser till något särskilt, exempelvis trottoarpratare måste du söka tillstånd. Tillstånd ansöker du om hos oss som begär in ett yttrande från kommunens gatuavdelning. Kommunen har vetorätt för upplåtelse av offentlig plats, det vill säga att kommunen därmed kan avstyrka ansökan. I kommunens lokala ordningsföreskrifter finns beskrivet vad som gäller för offentlig plats.

Kostnad för trottoarpratare
Avgift till polisen 700 kr + markyta till Luleå kommun 400 kr/år.

Regler för trottoarpratare
Placering – maximalt 1,5 m ut från väggen, räknat från skyltens yttre ram. För Storgatan/ gågatan i Luleå centrum gäller särskilda regler, kontakta trafikhandläggare vid kommunen.

Vid ledstråk skall ett fritt utrymme på minst femtio (50) cm finnas på ömse sidor om ledstråket. Ramper och entréer får ej blockeras.

Läs mer om vad som gäller för offentlig plats i Luleå kommun här

Till toppen