Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

”Vi har kommit närmare medborgarna”

Han började sin tjänst när hälften av arbetet med medborgarlöftet var gjort. Snabbt fick han sätta sig in i en helt ny kommun. Efter ett år ser han bara fördelar. ”Nu har jag bildat min egen lägesbild”, säger Richard Hiller, kommunpolis i Varberg.

Under våren har Richard Hiller och hans kolleger träffat närmare 3 500 elever, föräldrar och personal under sina besök i skolorna. Foto: Gith Thedvall.

När familjen flyttade till Varberg arbetade Richard Hiller fortfarande som vakthavande befäl vid ledningscentralen i Örebro.
– Första året pendlade jag till jobbet i Örebro, målet var en tjänst här i Varberg och kommunpolistjänsten passar mig perfekt, säger han.

Richard ser mest fördelar med att han kom in mitt i arbetet med medborgarlöftena.
– I början fick jag förlita mig på vad andra sa eftersom jag inte hunnit få min egen bild. Jag kände inte staden polisiärt alls. Jag har fått släppa kontrollen och det tror jag bara är bra.

Välmående kommun

Richard kom från en tjänst i Örebro där det enligt honom är rörigare och mer social oro.
– Varberg är en välmående kommun med hanterbara problem. Det är klart att det finns problem men det är en mindre kommun och med bra samverkan kan vi arbeta tillsammans med det som kommer fram i medborgardialogerna.

Vid förra årets medborgardialoger handlade mycket om trafiken. Om cyklar som kör på trottoarerna men också oro för att unga kommer in i narkotikamissbruk tidigt.
– Som kommunpolis får jag verkligen arbeta med stort och smått. Cyklarna är ett problem för många men det är en trafiksäkerhetsfråga och egentligen ingen stor polisiär fråga. Narkotikan däremot hänger ihop med organiserad brottslighet och framför allt våldsbrott. Kan vi hindra unga från att använda narkotika så kan vi också hindra annan brottsaktiv verksamhet, säger Richard.

Tusentals medborgarmöten

Sedan mars månad har Richard tillsammans med områdespolis Linda Edman haft fokus på droger och unga. De har besökt alla tolv kommunala skolorna i Varberg. Närmare 800 elever.
– Vi har haft ett brett koncept i samarbete med skolan och andra verksamheter. Under en heldag har vi träffat eleverna klassvis. Bland annat var kommunens ungdomsjour med och talade om grupptryck, skolan visade en film om cannabis och vi från polisen tog upp allt från straffmyndighet till cykelsäkerhet – vi pratade brottsförebyggande och drogförebyggande men också trafiksäkerhet.

– På eftermiddagen träffade vi skolpersonalen – lärare, vaktmästare och cafépersonal – alla de som möter ungdomarna i skolvardagen. Det är viktigt att få med alla i det här. Då blev det bra diskussioner om bland annat droger och orosanmälningar.

Senare under kvällen samma dag träffade de föräldrarna – då var det en annan vinkling men med fokus på brottsförebyggande och droger.
– När vi träffade föräldrarna var socialtjänsten och ungdomsrådgivningen med för att informera. Socialtjänsten ser redan nu en ökning av ärenden och de är väldigt nöjda med samarbetet mellan oss, säger Richard.

Mycket arbete men det ger resultat

Richard är nöjd när han summerar insatsen på skolorna. Han räknar ihop det till närmare 3 500 medborgarmöten.
– Självklart har det varit ett intensivt arbete under våren. Men vi ser redan nu att det arbete vi gjort har stärkt våra kontakter i kommunen. Det är första gången vi arbetar så här brett och vi har verkligen fått extremt mycket uppskattning – från skolorna men också från elever och föräldrar.

Richard hoppas att de goda kontakter och kanaler mellan kommunala verksamheter och polisen som byggts upp ska hålla över tid. Att de ska bli bättre på sitt jobb tillsammans.
– Jag visste att det här skulle bli stort men den stora vinsten är att vi alla som arbetar med de här frågorna har fått en nära kontakt och byggt en bra organisation. På så vis kan vi arbeta effektivare och i ett tidigt skede fånga de unga som hamnar snett.

Närmare medborgarna

Det är i huvudsak Richard Hiller och områdespolisen Linda Edman som gjort besöken i skolorna.
– Vi har lagt grunden för ett bra förebyggande arbete och vi har skapat kontaktnät mellan de som möter de unga. Vi vill att skolorna ska arbeta vidare med de här frågorna och att de ska ha en gemensam utgångspunkt för det. Till exempel så skulle kommunens drogpolicy kunna uppdateras.

Richard trivs med arbetet som kommunpolis. Och han trivs med att arbeta i en mindre kommun där han tycker att det är lättare att påverka och göra skillnad.
– Jobbet som kommunpolis blev som jag tänkt mig – kanske till och med lite bättre, säger han.

På frågan om polisen kommit närmare medborgarna är han tydlig.
– Vi har definitivt kommit närmare medborgarna. Det såg vi inte minst på skolavslutningen – de unga kände igen oss och skojade om att de nu hade lyse på cykeln och flera föräldrar och lärare har skickat mail till oss för att visa sin tacksamhet. Vi har mött och pratat med tusentals och det känns verkligen att besöken i skolorna varit efterlängtade och uppskattade.

Medborgarlöftet för Varberg

Till toppen