Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

”Vi lämnar lokaler, inte medborgare”

Polisstationen i Kista kommer inte stängas utan att det finns ett alternativ på plats. Nu undersöks lösningar för att tillmötesgå de polisiära behoven i Kistaområdet.

– Under hösten kommer vi slutgiltigt bestämma oss för hur vi ska göra med polisstationen i Kista men den kommer inte att stängas permanent utan att vi har ett bra alternativ på plats, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

Polisen ska finnas nära medborgarna. Det är ett av de viktigaste målen med den nya organisationen. Att ha kostsamma polisstationer med resurskrävande bemanning på många platser motverkar den ambitionen.
 
– Vi vill utveckla vår tillgänglighet utifrån medborgarnas behov i hela området, som exempelvis Tensta-Rinkeby och Husby. Vi lämnar kanske vissa lokaler, men inte medborgare och man ska betänka att det nu finns väsentligt fler poliser i Järvaområdet jämfört med för några år sedan, fortsätter Johansson.

Renovering inte rimlig
Polisstationen i Kista, som det för närvarande debatteras om, är inte lämplig dels av arbetsmiljöskäl, dels för stationens placering i fastigheten. Dessutom får polisstationer färre besökare i takt med digitaliseringen i samhället.

Under våren har Polismyndigheten gått igenom renoveringsbehoven kring polisstationen. Slutsatsen av genomgången är att det skulle innebära stora investeringar för att tillmötesgå kraven på god arbetsmiljö och säkerhet för besökare.

– I ljuset av att vi nu kommer att samlokalisera hela lokalpolisområdet i befintliga lokaler i polishuset i Solna i väntan på en helt ny polisstation i Rinkeby, anser vi att det inte är rimligt att renovera en lokal som vi så småningom ska lämna, säger biträdande polisområdeschef Fredrik Bratt.

– Vi kommer att stänga polisstationen under sommaren då hälften av personalen har semester. Under tiden kommer vi att tillsammans med stadsdelen och inte minst invånarna i Kista se hur vi bättre kan tillmötesgå behoven av poliser på gator och torg. Min bild är att vi har en bra dialog med stadsdelen i denna fråga, fortsätter Bratt.

Alternativa lösningar undersöks
Under tiden undersöks alternativa lösningar i hela Järvaområdet med så kallade områdeskontor, vilket kan vara samlokalisering med stadsdelen eller andra samverkanspartners. 

– Det har prövats i andra kommuner med bra resultat och vi har långt gångna diskussioner om detta i såväl Rinkeby som Tensta och vi kommer även i Kista driva den frågan, säger Bratt.

Till toppen