Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

83 kontrollerade efter fyra insatser vid Resecentrum

Under våren har fyra insatser mot narkotika genomförts. 80 procent av de som kontrollerades var påverkade av narkotika vid första insatsen. Vid de tre följande insatserna var procenten mellan 60 och 65.

Insatserna har varit en gemensam satsning av socialtjänsten i Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta.

Kring årsskiftet fick polisen och socialtjänsten in uppgifter om ett ökande heroinmissbruk bland unga i Uppsala. I början av februari genomförde polisen en egen första insats på Resecentrum i Uppsala med syfte att ta fram en korrekt lägesbild. Resultatet vid den insatsen var mycket nedslående och har legat till grund för de andra insatserna som genomförts under våren 2017.

- Fokus för insatserna har varit att ingripa mot det ökande narkotikamissbruket i centrala Uppsala och särskilt i området kring Resecentrum. Samverkan mellan polisen och kommunen visar på att vi ser allvarligt på missbruksproblematiken, säger Jale Poljarevius, lokalpolisområdeschef i Uppsala/Knivsta.

Konkret har insatsen inneburit att polisen och socialtjänsten vid fyra tillfällen utfört kontroller vid Resecentrum och i centrala Uppsala. Insatserna har varit riktade mot att hitta unga som använder narkotika, bereda väg för vård och försvåra narkotikahanteringen. Poliserna har kontrollerat personer som misstänkts vara narkotikapåverkade och medtagit dessa för provtagning och utredning. Socialtjänsten har utrett om det finns grunder för LVU/LVM och i vilken kommun individen hör hemma.

Insatserna har varit effektiva och misstankarna om tillgängligheten av narkotika vid Resecentrum har bekräftats. Vid den första insatsen lämnade 81 procent av de som misstänktes för narkotikabrott positiva prov, i cirka 14 procent av fallen upptäcktes heroin. Totalt under de fyra insatserna har 62 orosanmälningar skrivits. Nio beslut om LVU har fattats under perioden och två utreds fortfarande. Fem fall av missförhållanden i individers placering har uppdagats. Flera beslag av narkotika har gjorts i samband med insatserna. Cirka en tredjedel av de som kontrollerats tillhörde Uppsala kommun.

- Jag ser enorma vinster med samverkan mellan socialtjänsten och polisen. Ungdomar som i samband med insatserna har tagits in till polisen misstänkta för narkotikabrott har fått direkt kontakt med socialtjänsten på plats och har därmed fått en chans till snabbare hjälp, säger Hilde Wiberg, verksamhetschef inom Uppsala socialtjänst SSP/SIG.

Kontaktinformation:
Polisområde Uppsala
LISA SANNERVIK
Polisinspektör/Presstalesperson
Kommunikationsavdelningen/Region Mitt
Tel: 010-567 70 37
Mobil: 070-677 01 16
lisa.sannervik@polisen.se

Uppsala kommun
SUSANNE JÄRVED
Pressansvarig
Kommunledningskontoret
Tel: 018-727 18 78
Mobil: 072-596 90 24
E-post: susanne.jarved@uppsala.se

Till toppen