Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Äktenskapstvång vanligare på lov

Glada barn med veckor av frihet att göra vad de vill. Det är sommarlovet för många. Men för en del innebär sommaren att de tvingas utomlands för att, mot sin vilja, gifta sig med någon de aldrig sett förut – inte ens på fotografi.

I Sverige är äktenskapstvång ett brott.

– Hedersrelaterade brott som äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa är oerhört komplexa, säger Jan Dandanelle som utrett flera hedersrelaterade brott och är en av polisens experter på området.

I hederskulturer står kollektivets behov över individens. Det som är bäst för släkten är det viktigaste. Därför får man ofta inte välja själv vem man vill gifta sig med eller om man vill gifta sig överhuvudtaget. Ibland kan äktenskap till och med användas för att återupprätta en familjs heder. I dessa kulturer är kvinnans sexualitet och kyskhet central och bär upp familjens heder.

– Ett tvångsäktenskap innebär i de flesta fall ett tvång för båda parter. Skillnaden är att flickorna ofta är väldigt unga medan pojkarna är äldre och ibland har sexuell erfarenhet. Pojkarnas handlingsutrymme är mycket större än flickornas, som inte har något handlingsutrymme alls, säger Jan Dandanelle.

Vanligare på lov

Under 2016 anmäldes, enligt Brottsförebyggande rådets preliminära statistik, 81 fall av brotten äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. De flesta fall inträffar under lov, främst på sommaren efter att barnen slutat nian och under gymnasiet berättar Jenny Edin som är processledare för hedersrelaterade brott på Nationella operativa avdelningen, Noa, utvecklingscentrum Mitt.

– På loven kan ungdomarna åka iväg utan att någon i deras närhet, så som skola, tränare eller kompisar reagerar på att de är borta, säger hon.

Sedan kommer de hem på hösten och är gifta. Ibland blir de kvar i det andra landet. Det händer att flickorna själva hör av sig. Om de lyckats komma över en telefon kan de ringa till ambassaden i det landet de befinner sig i, svenska myndigheter, eller till någon kompis i Sverige. Då kan polisen få reda på vad som hänt och börja agera.

– Det allra viktigaste är att se till att den som är utsatt hamnar i säkerhet. Det är prio ett, säger Jenny Edin.

Sedan gäller det att hålla förhör och samla bevis som kan stärka flickans berättelse.

Till dig som möter ungdomar i din vardag och känner oro för någon vill Jenny Edin säga:
– Våga se och våga fråga. Tänk inte att det är normalt för att personen kommer från ett annat land. Alla som lever i vårt samhälle ska skyddas av samma rättigheter oavsett ursprungsland.

Har du blivit bortgift utomlands?

Har du blivit bortgift i Sverige eller utomlands, eller tror att du riskerar att bli det, är det ett brott enligt svensk lag och polisen kan utreda det i Sverige, även om det skett i ett annat land.

Du kan vända dig till skolpersonal, socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller polisen där du bor. Polisen kan du ringa på 114 14, vid en akut situation eller pågående brott ring 112.

Polisen och socialtjänst kan skydda dig från din familj.

Polisens arbete mot hedersrelaterade brott

Fakta om hedersrelaterade brott

www.hedersförtryck.se

Länsstyrelsen Östergötland arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Filmen "Studenten" handlar om tvångsäktenskap.
 

Till toppen