Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ansvarig för studentekipage?

Det är i normala fall inte tillåtet att färdas på flak eller släp. Men är vissa krav uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter, till exempel vid studentfirande eller karnevalståg. Anmäl färdväg till polisen i förväg.

Färdväg
Kungsgatan – Strandbodgatan – Östra Ågatan (söder Islandsbron) – Munkgatan – Sjukhusvägen – Dag Hammarskjölds väg – Övre Slottsgatan – S:t Olofsgatan – Kungsgatan.

Innanför dessa gator inklusive Drottning Kristinas väg upp till Slottet är det förbud att framföra studentekipage. Således är Drottninggatan, Östra och Västra Ågatan m.fl. gator avstängda

Om skolan ligger innanför denna inre begränsningsrutt måste ekipaget ta sig ut ur området snarast efter påbörjad färd.

Meddela polisen om färdväg
Det är viktigt att polisen känner till studentflaken eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också viktigt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada.  

Om ni inte anmält ekipage och färdväg än (eller behöver ändra färdväg) kommer här en lathund. Således behövs inget tillstånd förutom att kraven ska vara uppfyllda, framförs ekipage som inte uppfyller kraven kan ekipaget bli stoppat av polis och färden bli avbruten.

Anmäl ert ekipage med följande innehåll till: registrator.mitt@polisen.se

 • Färdväg (var resan startar samt slutmål)
 • Datum och tidpunkt
 • Slag av fordon
 • Registernummer på fordonet
 • Antal deltagare
 • Ansvarig för transporten och telefonnummer till denne
 • Skoltillhörighet + Ort

Är flera fordon inblandade kan du anmäla det vid samma tillfälle. Tänk på att meddela polisen i god tid!

Besiktning av ekipage 07.30
Förbesiktning av samtliga fordon/ekipage/flak ska ske innan man får transportera studenter. Besiktningsstation kommer att etableras vid grusplan vid Studenternas IP vid p-platsen mellan bandyarenan och minigolfbanorna. Samtliga anmälda flak ska åka till besiktningsstationen för att genomföra besiktning, få karta över färdväg, få intyg från besiktning samt förhållningsregler. Intyget ska medföras vid färd och vara väl synligt. Utan detta intyg kan färden stoppas.

Besiktning sker på morgonen/förmiddagen den 2:a juni, från klockan 07.30 kommer polisen att ha personal på plats vid Studenternas.

Två flakvärdar rekommenderas
På grund av att det 2014 skedde många allvarliga olyckor vädjar polisen till er som ska köra fordon och vara flakvärdar att ha tät kontakt med varandra. Polisen rekommenderar att det finns en flakvärd fram och en bak för att ha möjlighet att kunna överblicka studenterna. Ni måste vara uppmärksamma på flakaktiviteten så att farliga situationer inte uppstår.

Säkerhet är mottot för dagen och därför ska dessa villkor vara uppfyllda:

 • att passagerarnas antal är lämpligt och att de är placerade så att det inte kan uppstå någon fara
 • att ha hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga
 • att säten eller bänkar ska sitta fast
 • att utrymmet för passagerarna inte får ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
 • att en direkt kontakt mellan passagerarna och föraren ska ske genom ett tillförlitligt kommunikationssystem. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.
 • att inte köra fortare än 20 km/h (Gångfart rekommenderas = MAX 7 km i timmen) och bara en kortare sträcka. Endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km/h.
 • att om transporten sker på släpfordon ska detta var kopplat till dragfordonet på ett trafiksäkert sätt
 • att föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras, behövs lägst behörighet B sedan 2 år
 • att om någon av ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda gäller grundreglerna: man får inte transportera personer på ett släpfordon som inte har genomgått lämplighetsbesiktning för personbefordran. Polisen får i så fall hindra fortsatt färd
 • efter 2 timmar är det dags att avbryta körningen och avsluta färden
Till toppen