Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Arbetet kring Norra Parkgatan fortsätter

Narkotikahandel, nedskräpning och trafiksituationen fortsatta problem enligt de boende.

Nyligen genomförde polisen och Malmö stad en medborgardialog vid Norra Parkgatan i syfte att ta reda på hur de boende uppfattar området och vad polisen och staden bör fortsätta arbeta med för att göra området tryggare. Medborgardialogen var en uppföljning på det medborgarlöfte som undertecknades hösten 2016.

- Det är inga större förändringar i vad de tillfrågade upplever vara problem i området - narkotikahandel, nedskräpning och bilar som kör för fort kommer fortfarande i topp, säger kommunpolis Jonatan Örstrand.

Som ett led i att öka tryggheten har polisen satt upp kameraövervakning i rondellen vid Kristianstadsgatan, något som ungefär hälften av de 130 tillfrågade personerna var medvetna om. Vad gäller polisens arbete i övrigt vill medborgarna fortsatt att insatser mot narkotika och ungdomsbrott prioriteras och man vill också att polisen ökar sin synlighet i området.

- Vi kommer att fortsätta att arbeta mot den öppna narkotikahandeln och med trafikövervakning. Vi samarbetar också med Malmö stads socialarbetare och förebyggare för unga och vi kommer se över möjligheten att utöka kameraövervakningen i området, säger Jonatan Örstrand.

Av de tillfrågade upplevde 25 procent en ökad trygghet i området, hälften tycker att det är oförändrat och 15 procent upplever området som mer otryggt.

Läs mer om vårt Medborgarlöfte.

Till toppen