Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Brott mot barn uppmärksammas

Polisen samverkar med andra myndigheter för att utreda brott mot barn. I regionen sker det bland annat genom Barnahus och en myndighetsgemensam samverkan, Operation Kvinnofrid.

Att utreda brott mot barn kan vara svårt, särskilt om det handlar om brott i nära relation där kanske en förälder är misstänkt. Vanligt är att personal från förskola eller skola anmäler till socialtjänsten då de misstänker brott i hemmet. Socialtjänsten inleder en egen utredning och gör en bedömning om händelsen ska anmälas vidare till polisen.

Brott mot barn utreds på barnahus
Barnahus är en samverkan mellan åklagare, polis, socialtjänst, barnläkare och barnpsykiatri. Barnahus finns i olika former i hela polisregion Stockholm och på andra platser i landet. Gemensamt för dessa är att barn och unga som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp och/eller andra vålds- och fridsbrott, endast ska behöva åka till en plats, som i så stor utsträckning som möjligt ska upplevas som välkomnande och trygg.

Läs mer om Barnahus.

Myndighetsgemensam samverkan i länet

  • Operation Kvinnofrid är en myndighetsgemensam samverkan i Stockholms län med det gemensamma uppdraget att verka för ett samhälle fritt från våld.
  • Operation Kvinnofrid stödjer spridningen av materialet www.jagvillveta.se i syfte att se till att det finns information till alla barn i Stockholms län om vilka rättigheter de har vid ett brott och vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp.
  • Materialet innehåller även information till de som arbetar med barn i vardagen och ger råd om hur man ska gå tillväga om man misstänker att ett barn har utsatts för brott.
  • Kampanjen pågår mellan den 22 maj–2 juni och synliggörs på bussar i Stockholms län och i sociala medier.
Till toppen