Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Fjällräddningar vintersäsongen 2017

Nu finns statistik framtagen för genomförda fjällräddningsinsatser under årets inledande vintersäsong, januari-maj. I fjällänen utfördes under den aktuella perioden 202 insatser.

Den 1 oktober 2016 bildades Räddningstjänstgruppen i polisregion Nord med ansvar för att hantera efterforskning försvunnen person (EFP) och fjällräddningen. Gruppchefen Stephen Jerand har det nationella samordningsansvaret.

Som ett led i utvecklingen av räddningstjänsten har också ett nationellt räddningsråd startas upp med deltagare från andra polisregioner samt nationella avdelningen inom Polismyndigheten. Nationella räddningsrådet är det forum som kvalitetssäkrar det nationella helhetsgreppet för polisens räddningstjänst.

I sommar kommer fjällräddarna i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland tillfälligt att organiseras i EFP-grupper (Efterforskning av försvunnen person). I Dalarna kommer en variant av detta att genomföras. Ett stort antal fjällräddare har tillfrågats och ställer upp i dessa grupper. Fjällräddarnas kompetens och förmåga kommer att vara en stark resurs för polisinsatschefen vid en eftersökningsinsats.

Konceptet kommer att utvärderas efter sommaren, men förhoppningen är att detta kommer att vara ett starkt komplement till den yttre verksamheten.

- Polisens Fjällräddning med ca 400 frivilliga, är välutbildade och håller en hög operativ förmåga säger Stephen Jerand. Fjällräddarna utför ofta insatser under mycket svåra väderförhållanden, imponerande många gånger. 

Statistik över genomförda fjällräddningsinsatser

Nu finns statistik framtagen för genomförda fjällräddningsinsatser under årets inledande vintersäsong. Verksamheten går nu över till barmarksräddning och under hösten kommer det finnas statistik för även den perioden.

Statistik för perioden 1 januari - 21 maj 2017

 

  Dalarna Jämtland Norrbotten Västerbotten
Antal insatser 23 86 53 40
-varav laviner - 3 2 6
-varav skoterrelaterade 8 27 11 23
-varav helikopter deltagit 3 50 32 21

Sammanfattning

I denna delredovisning redovisas årets inledande vinterräddningar. I fjällänen utfördes under den aktuella perioden 202 insatser i fjällområde.  

Trenden är en höjning av skoterrelaterade olyckor (69 st), i ca 35 % av alla insatser är skoter inblandad. Skadebilden blir oftast allvarlig med olika frakturer och ryggskador.

Utöver allvarliga skador, avled fyra personer i samband med skoterolyckor, två i Jämtland, en i Dalarna och en i Västerbotten. 

I Västerbotten utlöstes en lavin av en skoterförare, personen avled i lavinen.

Laviner (11 st.) utgör ca 5 % av alla insatser.

I totalen av 202 insatser, biträdde helikopter vid 106 insatser, d.v.s. i ca 52 % av insatserna. I de 106 insatserna utgjorde Polishelikoptern ca 15 % med sina 30 insatser. Vid 3 av de 202 insatserna, i Jämtland, biträdde Norsk helikopter.

Majoriteten (ca 95 %) av alla insatser handlar om omhändertagande av skadade och sjuka personer. Bland insatserna finns en mängd olika skador, men skelettskador d.v.s. frakturer, är en framträdande skada. 

Fakta beträffande statistik

Statistisken avser insatser i fjällområde och utgår från ansvaret i lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

4 kap. 1 § Statens skyldigheter

Fjällräddningstjänst.

1 §  I fjällområden skall den eller de myndigheter som regeringen bestämmer ansvara för den räddningstjänst som innefattar att

  1. Efterforska och rädda den som har försvunnit under sådana omständigheter att det kan befaras att det föreligger fara för dennes liv eller allvarlig risk för dennes hälsa,
  2. Rädda den som råkat ut för en olycka eller drabbats av en sjukdom och som snabbt behöver komma under vård eller få annan hjälp.

Läs mer om fjällräddare här på webbplatsen. 

 

Till toppen