Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Fokus på trafik i medborgarlöfte för Öckerö kommun

Nu presenteras polisens och kommunens medborgarlöfte för invånarna i Öckerö kommun. Utifrån Öckeröbornas önskemål ska polis och kommun tillsammans genomföra aktiviteter för att minska trafikproblemen i ö-kommunen.

I en enkätundersökning och i medborgardialoger med ö-borna har det framkommit att de flesta känner sig trygga i sin kommun men att trafiken är ett område som behöver uppmärksammas.

Trafiken sticker ut
Trafikproblem som invånarna lyfter fram är fortkörning på mopeder och andra fordon och vårdslöst trafikbeteende som bryter mot gällande bestämmelser. Många invånare efterfrågar en ökad trafikkunskap hos trafikanter på öarna. Andra önskemål är högre polisnärvaro med trafikkontroller, ökat föräldraansvar samt en förbättrad trafikmiljö.

Hönö är en av öarna som får besök av polis och kommun när medborgarlöftet presenteras i helgen.

– På öarna känner de flesta varandra väl vilket innebär en stor grundtrygghet. Däremot sticker trafiken ut tydligt när vi frågar invånarna vad som kan förbättras, säger Max Olsson, tf kommunpolis.

Löftet – del av långsiktig satsning
Trafikkontroller och trygghetshöjande åtgärder i den fysiska trafikmiljön är några av aktiviteterna som utlovas under året. Dessutom ska kunskapshöjande och opinionsbildande insatser genomföras i samverkan med frivilligorganisationer och invånare.

– Medborgarlöftet är en del av en långsiktig satsning vi gör på trafikområdet. Vi har lyssnat på invånarna för att ringa in problemen men vi behöver också deras hjälp med att åtstadkomma en tryggare trafikmiljö, säger Lukas van der Heiden, säkerhetssamordnare i Öckerö kommun.

Läs mer om medborgarlöftet i Öckerö kommun.

Till toppen