Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gränspolisen deltog vid kontroll av byggarbetsplatser

I förra veckan deltog svensk polis i en stor internationell insats tillsammans med andra myndigheter, med syfte att upptäcka brottslighet på byggarbetsplatser. Flera av tillslagen skedde i Norrköping.

Insatsen fokuserade på alltifrån svart arbetskraft och inre utlänningskontroller, till bristande arbetsmiljö och människohandel.

– Vi fick en önskan från Arbetsmiljöverket att assistera vid tillslagen, så vi ställde upp med ett antal personer här från gränspolisen i Norrköping, sade Sanel Palos som ledde den polisiära insatsen vid kontrollerna. Till vardags jobbar han i rörliga kontrollgruppen vid gränspolissektionen i polisregion Öst.

Insatsen i Sverige skedde på initiativ från Arbetsmiljöverket. Myndigheten har ett uppdrag från regeringen att ta krafttag mot osund konkurrens på arbetsmarknaden. Det ska ske genom att stärka tillsynen av företag, för att upptäcka och förebygga brott mot arbetsmiljöregler och andra lagar. Regler som ignoreras av oseriösa företagare för att öka sin konkurrenskraft.

Arbetsmiljöverket nöjt med samarbetet

Att polisen samarbetar med andra myndigheter vid tillslag är inget nytt. Men vid förra veckans insats mot byggarbetsplatser var det första gången som polisregion Öst samarbetade med Arbetsmiljöverket.

– Vi är väldigt nöjda med att kunna samarbeta med polisen här i regionen. Det är viktigt att flera myndigheter kan delta fysiskt på plats vid den här typen av kontroller. Det går att hitta oegentligheter som berör olika myndigheter, men på grund av sekretess kan det vara svårt att dela dokument mellan oss myndigheter i efterhand, sade arbetsmiljöinspektör Mikael Roos, som var ansvarig för insatsen från Arbetsmiljöverkets sida.

I torsdags samlades närmare 15 personer i polishuset i Norrköping, med representanter från gränspolisen, Arbetsmiljöverket och Skatteverket. Dessutom fanns Patrik Cederlöf på plats. Han har ett regeringsuppdrag som nationell samordnare mot människohandel och prostitution. Just människohandel och tvångsarbete är något som kan förekomma på arbetsplatser i Sverige. Cederlöf är formellt anställd av länsstyrelsen i Stockholm och har en bakgrund på polisens Nationella operativa avdelning. En del av uppdraget är att vara samordnare i projekt som detta, vilket rör flera statliga myndigheter.

– Att vi samarbetar mellan myndigheterna är inte bara viktigt, det är helt nödvändigt. Jag skulle säga att ingen myndighet själv kan hantera den här problematiken, utan det kräver att man har olika glasögon och olika mandat med sig på plats. Jag tror att det här är ett framgångskoncept som vi ska fortsätta använda

Tre byggen kontrollerade

Hela gruppen av myndighetsrepresentanter började med att åka till ett bygge i centrala Norrköping. Polisen genomsökte arbetsplatsen och anvisade alla anställda att gå till platskontoret för ID-kontroll med Skatteverkets representanter. Samtidigt gick Arbetsmiljöverkets inspektörer runt för att se över om säkerhetsföreskrifter och annat följdes och var i sin ordning.

Efter någon timme åkte hela sällskapet vidare och kontrollerade ytterligare två byggarbetsplatser i kommunen. Sammanlagt kontrollerades ungefär 70 personer, många av dem var utländska medborgare. Men glädjande nog hade varken polisen, Arbetsmiljöverket eller Skatteverket några allvarliga brister att anmärka på.

– Jag tycker att det gick förhållandevis bra. Nu lärde vi oss av varandra så att samarbetet kommer att fungera ännu smidigare nästa gång. Och även om vi inte hittade någon som var här illegalt så är ett av syftena med de här kontrollerna att de ska verka förebyggande. Det är viktigt att företagen förstår att de måste sköta sig, sade Sanel Palos från gränspolisen.

Även Mikael Roos på Arbetsmiljöverket var nöjd.

– Det är lite förvånande att vi inte hittade fler personer som arbetar eller vistas i landet utan tillstånd. Vid liknande kontroller i Stockholm har det varit relativt vanligt. Men det är ju ett gott tecken att det utefter de här kontrollerna inte verkar vara lika utspritt här i Östergötland som i Stockholm, avslutade Roos.

Till toppen