Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Id-kontroller upphör men gränskontroller fortsätter

De tillfälliga id-kontrollerna som transportörer varit ålagda att genomföra sedan den 4 januari 2016 har upphört efter beslut från regeringen. Gränskontrollerna fortsätter dock.

De tillfälliga gränskontrollerna innebär att polisen vid några utvalda platser kontrollerar att alla personer som reser in i Sverige har rätt att resa in och vistas i landet.

De id-kontroller som transportörer gjorde hade ett annat syfte: att kontrollera att passagerarna hade giltig identitetshandling med fotografi. Resenärer med id-handlingar som bedömdes giltiga av transportören fick åka med färdmedlet, och om transportören kunde visa för polisen att alla passagerare hade kontrollerats så hade transportören uppfyllt sina skyldigheter enligt förordningen.

Att en person visade upp en giltig id-handling för transportören och att polisen hade godkänt transportörens kontroll innebar emellertid inte att personen per automatik också hade rätt att resa in i Sverige. Personer kunde alltså, till följd av polisens gränskontroll vid inre gräns, avvisas vid gränsen på grund av att de inte har rätt att resa in i landet, trots att de visat upp en giltig id-handling för transportören. Dessa gränskontroller kommer alltså att fortsätta och intensifieras.

Polismyndigheten analyserar nu hur regeringens beslut ska omhändertas.

Mer om tillfälliga gränskontroller

Till toppen