Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Månadens verksamhetsuppföljning

Fler brott redovisas till åklagare, men utvecklingsarbetet som pågår för att förbättra resultaten måste fortsätta. Det visar polisens verksamhetsuppföljning.

Polisens månadsvisa verksamhetsuppföljning är ett komplement till polisens övriga verksamhetsuppföljning. I uppföljningen redovisas hur många medborgarlöften och samverkansöverenskommelser som tecknats i landet, utredningsresultat och ärendebalanser, ordningsböter i trafiken, svarstider för polisens kontaktcenter, PKC, ekonomiskt läge samt personalstatistik. Varje månad presenteras också några slutsatser om resultatutvecklingen.

Slutsatser januari till april 2017:

  • Antalet ärenden redovisade till åklagare har sammantaget ökat hittills i år jämfört med samma period föregående år. Ökningen består framförallt av trafik- och narkotikabrott som till största delen utgörs av så kallade ingripandebrott, vilket är i enlighet med de medborgarlöften som utfärdats i många kommuner. För övriga brottskategorier varierar resultaten, vilket visar att det utvecklingsarbete som pågår måste fortsätta. Det gäller särskilt brott mot person.
  • Ärendebalanser och genomströmningstider ligger fortsatt på för höga nivåer.
  • Arbetet för att förstärka den polisiära närvaron i lokalsamhället måste ytterligare utvecklas.

Polisens resultat

 

Till toppen