Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polischefens kommentar till frikännande domen mot tidigare polisområdeschefen

Dom i mål (B5750-16) vid Västmanlands tingsrätt gällande ofredande har idag vunnit laga kraft. Den tidigare polisområdeschefen frikänns därmed från att ha ofredat en lokalpolisområdeschef.

Jag kan konstatera att tingsrätten skriver i sin frikännande dom att polisområdeschefens agerande inte är så hänsynlöst att det är straffbart som ofredande. Tingsrätten skriver dock vidare i sina domskäl att det sätt på vilket det (utskällningen) skett naturligtvis är helt oacceptabelt och förkastligt.

Jag delar tingsrättens bedömning att ett sådant beteende är helt oacceptabelt och mycket olämpligt. Jag vill betona att alla i polismyndigheten har rätt att uttrycka vad man tycker och tänker och vara kritiska – såväl externt som internt. I region Mitt har de fackliga organisationerna och polisledningen sedan lång tid samma inställning i dessa viktiga frågor.

Att vi har ett öppet och respektfullt kommunikationsklimat inom polisen, särskilt i tider av omorganisation, är mycket viktigt. Ingen chef eller annan ska heller uppmana eller uppmuntra någon att tysta intern kritik. För att försäkra mig om att arbetsmiljön i Västmanland är bra kommer jag att ha löpande uppföljningar kring denna.

Personalansvarsnämnden har tidigare meddelat att polisområdeschefen inte kommer att skiljas från sin anställning vid en fällande dom. Polisområdeschefen har sedan tidigare själv valt att sluta som chef för Polisområde Västmanland och arbetar nu på regionskansliet. Ny chef för Västmanland, Robert Wallén, är utsedd.

Jag konstaterar att den rättsliga processen nu är avslutad.

Carin Götblad
Regionpolischef

Till toppen